тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Артемівська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує (31.01.2017)

Санкції за порушення виплати заробітної плати

У разі виявлення порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, незалежно від кількості працівників, яких стосується порушення, тривалості порушення та кількості випадків порушень застосовується штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених законом на момент виявлення порушення (9 600 грн).

У разі виявлення порушень мінімальних державних гарантій в оплаті праці розмір штрафу залежить від кількості працівників, стосовно яких допущено порушення. Якщо порушення стосувалося двох працівників, то розмір штрафу складатиме 20 мінімальних заробітних плат (64 000 грн).

Якщо працівник відмовляється отримувати заробітну плату (не з’являється за її одержанням за умови, що виплата здійснювалася весь час роботи готівкою і працівник про це повідомлений в установленому порядку та не звертався із заявою щодо виплати зарплати через установу банку або поштовим переказом) за місцем роботи, роботодавець повинен її депонувати у встановленому законодавством порядку. В такому випадку роботодавець виконає свій обов’язок щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати.

(Лист Держпраці від 04.01.2017 р. № 54/4.1/4.1-ДП-17)

 

За що неприбуткова організація виключається з Реєстру

У разі здійснення розподілу доходу серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, неприбуткові організації зобов’язані подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, яке розраховується виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація підлягає виключенню контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розділом ІІІ Податкового кодексу для неприбуткових організацій — платників податку на прибуток.

(Лист ДФС України від 13.01.2017 р. № 542/6/99-99-13-02-03-15)

 

Кабміном затверджено новий механізм відшкодування ПДВ

25.01.2017 р. Кабмін схвалив новий Порядок ведення Реєстру з відшкодування ПДВ, розроблений Мінфіном України з метою полегшення ведення бізнесу в Україні та зменшення корупції.

Новий Порядок ведення Реєстру з відшкодування ПДВ, зокрема, передбачає:

формування та ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування здійснюється на підставі баз даних ДФС та Казначейства;

визначення чітких даних, які відносяться до такого реєстру;

автоматичне внесення заяв до реєстру, що здійснюється протягом операційного дня у хронологічному порядку надходження таких заяв;

Казначейство проводить бюджетне відшкодування ПДВ на підставі даних Реєстру;

публікація реєстру на офіційному веб-сайті Мінфіну.

 

Основні засоби, виведені з експлуатації, не амортизуються

В умовах дії Податкового кодексу до 01.01.2017 р. амортизація на основні засоби, які виведені з експлуатації та не використовуються в господарській діяльності підприємства, у податковому обліку відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу не нараховується.

(Лист ДФС України від 05.01.2017 р. № 76/6/99-99-15-02-02-15)

 

За операціями з надання безповоротної фіндопомоги різниці не виникають

Розділом ІІІ Податкового кодексу в редакції, чинній до 01.01.2017 р., не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування, що виникають за операціями з надання безповоротної фінансової допомоги юридичній особі – платнику податку на прибуток підприємств або платнику єдиного податку, фізичній особі – платнику єдиного податку. Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

(Лист ДФС України від 05.01.2017 р. № 78/6/99-99-15-02-02-15)

 

Роз’яснення про звільнення від ПДВ операцій з металобрухтом у 2017 році

До 01.01.2019 р. продовжено дію тимчасового режиму звільнення від оподаткування ПДВ для операцій з постачання, у тому числі операцій з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, визначеного п. 23 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу.

Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Дія постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. № 15 із змінами і доповненнями (далі — Постанова № 15), якою були затверджені переліки відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово, до 31.12.2016 р. (включно), звільнялися від оподаткування ПДВ, обмежувалася лише 2016 р.

При цьому станом на 01.01.2017 р. відповідного нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України, який визначав би переліки відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово, починаючи з 01.01.2017, звільняються від оподаткування ПДВ, не прийнято.

Разом з тим висновки колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України щодо порядку застосування тимчасового режиму звільнення від оподаткування ПДВ у 2014 — 2015 рр. для операцій з постачання, у тому числі операцій з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, викладені у відповідних судових рішеннях, які набрали законної сили, свідчать про таке.

Оскільки у період з 01.01.2014 р. до 31.12.2015 р. (включно) норми Податкового кодексу, згідно з якими операції з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, звільнялись від оподаткування ПДВ, були чинними, та інших переліків відходів та брухту чорних металів, ніж ті, що містяться у додатках 1 та 2 до Постанови № 15, Кабінетом Міністрів України затверджено не було, то протягом зазначеного періоду операції з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, коди та найменування яких містяться у переліках, затверджених Постановою № 15, звільнялися від оподаткування ПДВ.

Враховуючи викладене та беручи до уваги висновки колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений п. 23 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу, поширюється на операції платників податку з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, що здійснюються з 01.01.2017 р. до 31.12.2018 р. (включно).

При цьому до дати набрання чинності нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України, який буде визначати переліки відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово, починаючи з 01.01.2017 р., для звільнення від оподаткування ПДВ, слід використовувати переліки, затверджені Постановою № 15.

(Лист ДФС України від 20.01.2017 р. № 1298/7/99-99-15-03-02-17)

 

Для встановлення відповідності КО принципу

«витягнутої руки» використовується тільки загальнодоступна інформація

Підпунктом 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу встановлено, що контролюючий орган використовує ті самі джерела інформації, що й платник податків, якщо не доведено, що інші джерела інформації дають можливість отримати вищий рівень зіставності комерційних та фінансових умов операцій. При цьому для зіставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцій з умовами неконтрольованих операцій контролюючий орган не має права використовувати інформацію, яка не є загальнодоступною (зокрема, інформацію, доступ до якої наявний тільки в органів державної влади).

Також відповідно до Податкового кодексу та Положення про ДФС України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 236, ДФС не уповноважена визначати перелік джерел, які містять відомості, що дають можливість зіставити комерційні та фінансові умови операцій для цілей трансфертного ціноутворення.

Отже, відповідно до положень ст. 39 Кодексу контролюючі органи не визначають на запити платників податків переліки джерел інформації, які мають використовуватись ними для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». Такі обставини можуть бути з’ясовані контролюючими органами лише під час здійснення заходів податкового контролю за трансфертним ціноутворенням. Водночас зазначаємо, що згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

(Лист ДФС України від 16.01.2017 р. № 517/Г/99-99-12-03-07-14)

 

На декілька пунктів продажу підакцизних

товарів заповнюємо одну декларацію

Відповідно до пункту 7 розділу V Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 14, Додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» заповнюється окремо для кожного місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов’язковим зазначенням відповідного коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ.

При цьому суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, які мають декілька пунктів продажу товарів, що знаходяться в одній або різних адміністративно-територіальних одиницях, тобто мають один або різні коди КОАТУУ, але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним контролюючим органом, подають одну Декларацію акцизного податку з відповідною кількістю додатків 6.

(Лист ДФС Україна від 13.01.2017 р. № 506/6/99-99-15-03-03-15)

 

Страхові платежі за вхідним перестрахуванням не оподатковуються

До об’єкта оподаткування податком на дохід не включаються страхові платежі, страхові внески, страхові премії, що отримуються страховиком за договорами перестрахування, в яких він є перестраховиком як сторона договору (вхідне перестрахування).

Крім того, об’єкт оподаткування податком на дохід не зменшується на страхові платежі, страхові внески, страхові премії, перераховані страховиком до перестраховиків за договорами перестрахування (вихідне перестрахування).

(Лист ДФС України від 06.01.2017 р. № 27/2/99-99-15-02-02-10)

 

Дохід від реалізації антикваріату оподатковується ПДФО

Дохід, отриманий фізичною особою від продажу антикварних речей, зокрема картин — творів мистецтва, включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такої особи як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 %.

(Лист ДФС України від 13.01.2017 р. № 446/Д/99-99-13-02-03-14)

 

Податковою міліцією Донеччини вилучено на

мільйон гривень цигарок, які везли з окупованої

території в потязі з вугіллям

Сьогодні співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Донецькій області спільно з працівниками Служби безпеки України та Прокуратури Донецької області в рамках операції «Акциз-2017» було встановлено, що на території області у вантажному потязі з вугіллям, який прямував зі станції Ясинувата, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній українській владі території, до станції Костянтинівка, здійснюється незаконне транспортування фальсифікованих цигарок.

Незаконно ввезені фальсифіковані тютюнові вироби було вилучено під час їх розвантаження з потягу біля станції Фенольна, що знаходиться в смт. Новгородське Донецької області, для подальшого переміщення автотранспортом з метою реалізації на території України.

 Всього працівниками податкової міліції Донецької області з незаконного обігу вилучено 46 тис. пачок тютюнових виробів під торговими марками: «Мальборо», «Наша марка», «Арсенал», «Донской табак», «Асмолоф», «Армада», «Беверли», «Прилуки», «Маршал», «Ростов», як з марками акцизного податку України, так і взагалі без марок, на загальну суму 1 млнгривень.  

Головним управлінням ДФС у Донецькій області продовжується проведення комплексу широкомасштабних організаційно-практичних заходів «Акциз-2017»  щодо протидії незаконному виготовленню та обігу підакцизних товарів, збільшенню надходжень акцизного податку. 

 

Слідчими фіскальної служби Донеччини у 2016 році

забезпечено надходження до бюджету 22 мільйонів гривень

Слідчими підрозділами податкової міліції Донеччини постійно вживаються всі необхідні заходи для розслідування податкових та митних правопорушень, їх запобігання та забезпечення надходжень до бюджету.

Так, в результаті розслідування 502 кримінальних проваджень, які перебували у провадженні слідчих фінансових розслідувань Донецької області у 2016 році, до бюджету держави надійшло близько 22 млн грн, що на 1,8 млн грн більше, ніж за результатами роботи 2015 року.

З метою забезпечення в подальшому відшкодування завданих державі збитків, за період січень-грудень 2016 року накладено арешт на  понад 83 млн грн коштів, які були задіяні в протиправній діяльності, що у 2 рази перевищує показники минулого звітного періоду.

На теперішній час в провадженні слідчих державної фіскальної служби області знаходиться 102 кримінальних  провадження.

 

За результатами 2016 року Донецька митниця

спрямувала до бюджету майже 3,5 мільярда гривень

З початку 2016 року  Донецькою митницею ДФС до Державного бюджету України спрямовано майже 3,5 млрд грн митних платежів. Окремо у  грудні минулого року держскарбниця поповнилась на 266,3 млн гривень.

Результатом аналітичної роботи у напрямку контролю чистоти декларування, що проводиться у митниці, стали майже 228 млн грн  додаткових перерахувань до держбюджету, що на 31% або більше ніж на 71 млн грн, перевищує показник 2015 року. Протягом всього звітного руку спостерігалась тенденція зростання  митних надходжень у цьому напрямку.

Беручи до уваги специфіку та напрями функціонування промисловості Донецького регіону, основними бюджетоформуючими товарами, що імпортуються для виробничих потреб найбільших виробників регіону, залишаються:

вугілля кам’яне – майже 1360 млн грн або 39,3% від загальних перерахувань у держбюджет;

                вогнетривкі матеріали та вироби –  майже 491 млн грн або 14,2%;

кокс – майже 288 млн грн або 8,3%;

інші метали та вироби з них – майже  248 млн грн або 7,2%;

промислове обладнання – майже 225 млн грн або 6,5%.

 

Податковою міліцією Донеччини у м. Бахмут та

м. Маріуполь припинено безліцензійну торгівлю

підакцизною продукцією

Головним управлінням ДФС у Донецькій області продовжується проведення комплексу широкомасштабних організаційно-практичних заходів в рамках операції «Акциз-2017», направлених на постійний моніторинг ринку товарів даної групи та запобігання розповсюдження фальсифікату.

Так, 19 січня 2017 року співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Донецькій області  в рамках операцій «Акциз – 2017» встановлено два факти здійснення підприємницької діяльності на території м. Бахмут та м. Маріуполь Донецької області, по збуту горілчаних та тютюнових виробів без дозвільних документів, а також без сертифікатів відповідності.

По всім фактам складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на загальну суму майже 300 тис. гривень, з них 2975 (161,8 дал) пляшок алкогольних виробів на суму 224,4 тис. гривень та 2690 пачок тютюнових виробів на суму 74 тис. гривень.

 

Вклад Донеччини у розвиток української

армії за 2016 рік – майже 450 мільйонів гривень

Саме таку суму військового збору перерахували платники податків Донецької області у 2016 році на підтримку обороноздатності української армії. Надходження січня-грудня 2016 року на 10 млн грн перевищують показники відповідного періоду 2015 року.

Основними чинниками позитивної динаміки сплати військового збору є зростання мінімальної заробітної плати, результати заходів направлених на протидію виплати заробітних плат у «конвертах» та легалізація найманих працівників. Крім того, вагоме місце у надходженнях військового збору займає сумлінне ставлення платників області до свого конституційного обов’язку зі сплати податків.

У розрізі органів фіскальної служби Донецької області, у 2016 році найбільші суми військового збору зібрано Маріупольською ОДПІ –  129,7  млн грн, Слов’янською ОДПІ – 70,2 млн грн, та Красноармійською ОДПІ –  66,1 млн гривень.

Нагадуємо, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри, доходів, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та низки інших, які підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Начальник  АОДПІ                                                                                                                    А.І. Данилюк