тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Артемівська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує (23.01.2017)

Як сплачувати ЄСВ із зарплати працівника, який працює неповний робочий день

ДФС у підкатегорії 301.04.01 системи«ЗІР»розмістила відповідь на запитання:яким чином роботодавець розраховує ЄСВ, якщо найманий працівник працює неповний робочий день й отримує заробітну плату менше мінімальної?

Роботодавець має право нарахувати працівнику, який працює неповний робочий день, зарплату нижчу за мінімальну, але за умови,якщо сума нарахованої зарплати не менша, ніж частина від мінімальної зарплати, що припадає на фактично відпрацьований час.

Однак роботодавець розраховує суму ЄСВ як добуток розміру мінімальної зарплати, установленої законом на місяць, за який нараховується зарплата (дохід), і ставки ЄСВ незалежно від того, що працівник трудився неповний робочий день.

Під час нарахування зарплати (доходів) фізичним особам із джерел не за основним місцем роботи ставка ЄСВ застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

 

Відтепер надійність свого контрагента можна перевірити на порядність

Відтепер надійність свого контрагента можна перевірити на порядність, Мінюстом України запущено реєстр боржників, щодо яких відкрито виконавче провадження.

ДоЄдиного реєстру боржниківвносяться дані про громадян та компанії, які відповідно до рішень суду визнані боржниками і стосовно яких відкрито відповідне виконавче провадження.

 

Своєчасно оприбутковуйте готівкові кошти

ДФСУкраїнизвертаєувагусубєктівгосподарювання, щоостаннімчасомпочастішаливипадкипорушеннявимогдотриманнякасовоїдисциплінищодосвоєчасностіоприбуткуваннявиручки.

Зокрема, відповідно до п. 2.6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (затвердженогопостановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637) уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та у повній сумі оприбутковуватися.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

Тобто, щоденно суб’єкт господарювання повинен оприбутковувати у КОРО виручку на підставі фіскальних звітних чеків РРО (Z-звітів).

За несвоєчасне (через день і більше) оприбуткування передбачена штрафна санкція у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої та/або несвоєчасно оприбуткованої суми коштів, відповідно до ст. 1Указу Президента України від 12.06.95р. № 436/95«Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».

 

Щодо зміни форми декларації про майновий стан і доходи

З 01 січня 2017 року змінено форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація), яка подається фізичними особами – платниками податку на доходи фізичних осіб та військового збору  (далі – платники податків) у випадках, передбачених розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Кількість додатків до декларації зменшено з чотирьох до двох.

На сьогодні у додатках до декларації платник здійснює розрахунок податкових зобов’язань лише за доходами, база оподаткування яких розраховується з урахуванням понесених витрат, а саме: при визначенні інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та при розрахунку  податкових зобов’язань самозайнятими особами (додаток Ф2).

Платники податків, які отримали доходи від продажу (обміну) об’єктів рухомого та нерухомого майна, які згідно з Кодексом не підлягають оподаткуванню, при заповненні декларації такі доходи відображають у окремому рядку.

З 01.01.2016 змінено порядок сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичною особою – підприємцем (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Такі особи розраховують та сплачують авансові платежі згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується  та не сплачується.

У зв’язку із зазначеними змінами, тепер в декларації (графа 6 рядка 10.7 декларації) фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) відображають загальну (річну) суму податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, яка розраховується у розділі І додатку Ф2 до декларації та дорівнює значенню рядка 1.1 додатку Ф2.

Довідково в рядках 1.2 – 1.4 додатку Ф2 платники відображають суму сплачених авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб та залишок суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті або поверненню.

 

Які пенсії є об’єктом оподаткування ПДФО

Підпунктом 164.2.19 п. 164.2 ст.164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, суми пенсій (у тому числі  — сума їх індексацій, нарахована відповідно до закону), отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, у частині такого перевищення.

Водночас зазначена норма не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Отже, об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб з урахуванням норм пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу є сума пенсії, включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до Закону України від 03.07.91 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення».

(Лист ДФС України від 06.01.2017 р. № 261/5/99-99-13-02-03-16)

 

Дохід від оренди оподатковується ПДФО

Відповідно до пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 Кодексу.

Порядок оподаткування доходів фізичної особи від надання нерухомості в оренду (суборенду) визначено п. 170.1 ст. 170 Кодексу, згідно з пп. 170.1.1 податковим агентом платника податку — орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

Відповідно до пп. 170.1.4 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу доходи, зазначені у підпунктах 170.1.1 — 170.1.3 цього пункту, оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставкою 18 %.

Крім того, особи, які згідно з Податковим кодексом мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (збору) (форма 1 ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування (п. 176.2 ст. 176 Кодексу).

(Лист ДФС України від 06.01.2017 р. № 203/6/99-99-13-02-03-15)

 

Відшкодування підприємцю комунальних послуг: чи є ПДВ

Операції з відшкодування (компенсації) орендарем витрат за спожиті комунальні послуги та енергоносії,передбачені договором оренди, є об’єктом оподаткування ПДВ, і відповідно кошти, що отримуються від орендаря як відшкодування (компенсація) зазначених послуг, включаються орендодавцем до бази оподаткування та оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку, оскільки є складовою частиною операцій з постачання послуг при наданні в оренду нерухомого майна.

(Лист ДФС України від 06.01.2017 р. № 200/Р/99-99-13-01-02-14)

 

ПДФО з доходу в негрошовій формі або виплаченого

готівкою сплачується протягом 3-х банківських днів

З 01.01.2017 р.ПДФО з доходу, наданого в негрошовій формі або виплаченого готівкою, сплачується протягом 3-х банківських днів із дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

До 01.01.2017 р. у зазначеному випадку податок сплачувався до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Коли подавати декларацію з єдиного податку, якщо ФОП на першій чи другій групі вирішив відмовитися від спрощеної системи

ФОП — єдинник першої чи другої групи, який відмовляється від спрощеної системи оподаткування протягом року, зобов’язаний подати до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця за податковий (звітний) квартал, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з наростаючим підсумком із початку року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

1,2 мільярда гривень еко-податку сплатили підприємства Донеччини за екологічну безпеку регіону

У 2016 році підприємства Донеччини сплатили 1 мільярд 259 мільйонів гривень екологічного податку, що в 3,7 рази перевищує надходження екологічного податку 2015 року. Сплачуючи еко-податок, підприємства частково компенсують негативний вплив на природу різного роду шкідливих та небезпечних факторів, які виникають у процесі ведення господарської діяльності.

Згідно з розподілом коштів на відновлення довкілля у 2016 році місцеві скарбниці отримали понад мільярд гривень від сплати екологічного податку, що є вагомим джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. До державного бюджету надійшло понад 250 млн гривень.

За підсумками 2016 року середньомісячні надходження екологічного податку до бюджетів від підприємств області склали майже 105 млн гривень.

Вплив сучасного виробництва на природне середовище є неминучим, тому підприємства Донецького регіону, сумлінно дбаючи про екологічну безпеку та збереженні довкілля,  впроваджують у виробничі процеси нові технології, які дозволять мінімізувати вплив забруднюючих речовин на навколишне середовище.

Податковою міліцією Донеччини припинено діяльність

«конвертаційного центру» з обігом 330 млн гривень

12 січня 2017 року співробітниками податкової міліції  Головного управління ДФС у Донецькій області за участі співробітників об’єднаного штабу Центрального управління СБУ в районі проведення АТО в результаті проведення слідчо-оперативних заходів в межах кримінального провадження, зареєстрованого за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів) викрито групу осіб, дії якої направлені на мінімізацію податкових зобов’язань, конвертацію безготівкових коштів в готівку для підприємств реального сектору економіки, зареєстрованих на території Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Київської областей. Діяльність «конвертаційного центру» здійснювалась на території Луганської області.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів з використанням реквізитів фіктивних підприємств, що входили до «конвертаційного центру», за 2016 рік склав 330 млн гривень.

З метою фіксації доказів злочинної діяльності учасників групи проведено 9 обшуків в офісних приміщеннях, місцях мешкання учасників групи та транспортних засобах.

За результатами обшуків виявлено та вилучено 13 печаток суб`єктів господарської діяльності, 18 банківських карток, чекові книжки, чорнові записи та комп’ютерна техніка.

Крім того, в ході обшуків на підставі отриманих ухвал суду вилучено грошові кошти на загальну суму понад 1,1 млн грн, також вилучено два транспортних засоби.

Накладено арешти на 23 банківських рахунки 15 суб’єктів господарювання, що входили до складу виявленого «конвертаційного центру» в 11 банківських установах.

Слідство триває.

Земельний податок збагатив місцеві бюджети Донецької області на 726 млн гривень

З початку 2016 року надходження земельного податку від власників землі та землекористувачів області збільшились майже на 20 млн грн у порівнянні з січнем-груднем 2015 року. Зокрема, юридичними особами сплачено більше               596 млн грн, фізичними особами – понад 129 млн гривень.

 Плата за землю посідає друге місце у надходженнях до місцевих бюджетів області – її питома вага у 2016 році становить 10 відсотків від загальної суми. Позитивна динаміка у зборі плати за землю з одного боку є свідченням сумлінного ставлення платників області до виконання свого обов’язку щодо сплати податків, а з іншого – результатом спільних зусиль з місцевою владою регіону в напрямі легалізації земельних відносин.

Нагадуємо, що плата за землю включає в себе два види обов’язкових платежів – земельний податок та орендну плату. Перший сплачують власники землі та землекористувачі, другий – орендарі земельних ділянок, як фізичні, так і юридичні особи.

Головне управління ДФС у Донецькій області закликає власників землі і землекористувачів – юридичних осіб та громадян до своєчасних розрахунків з бюджетом. Адже кошти у вигляді земельного податку та орендної плати за землю спрямовуються до бюджетів місцевих громад на їх розвиток або вирішення соціально-економічних питань.

Нагадуємо, що 30 січня 2017 року – останній день сплати за груднень 2016 року плати за землю.

Майже 90 матеріалів за фактами легалізації доходів передано до правоохоронних органів фіскальною службою Донеччини у 2016 році

З початку 2016 року за результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донеччини управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області, підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ) 89 матеріалів.

В результаті розгляду матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, що були направлені до правоохоронних органів, 25 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень та 30  кримінальних проваджень на суму 717 млн гривень обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР). Крім того, серед облікованих кримінальних проваджень 2 внесено до ЄДРД за ст. 209 Кримінального кодексу України «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» на суму 0,9 млн гривень.

Із загальної кількості матеріалів, підготовлених управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, 52 матеріали, або майже 60% від загальної кількості підготовлених матеріалів, складено щодо легалізації доходів у сфері державних закупівель. За ними в  ЄРДР обліковано 11 кримінальних проваджень на суму збитків 60,4 млн гривень.

Головним управлінням ДФС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, щоможуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

111 запитів від платників Донеччини надійшло на сервіс ДФС «Пульс» у 2016 році

У 2016 році втричі зменшилась кількість звернень від платників податків Донеччини на антикорупційний сервіс ДФС «Пульс». Так, з початку року  на розгляд до Головного управління ДФС у Донецькій області та підпорядкованих ДПІ було направлено 111 запитів.

У році, що минув, переважна більшість звернень стосувалась податкової тематики. Найчастіше платники порушували питання щодо подання звітності та реєстрації накладних – 51 звернення. Крім того, у 34 запитах платники порушували питання щодо роботи органів державної фіскальної служби, 14  звернень стосувались роботи системи електронного адміністрування ПДВ, 6 звернень – антикорупційної тематики.

Всі звернення оперативно розглянуті у встановлений термін та вирішені по суті.

Нагадуємо, що оператори антикорупційного сервісу ДФС «Пульс» цілодобово приймають скарги та пропозиції з приводу роботи служби, а також заяви щодо корупційних дій працівників інспекцій та митних постів за телефоном: (044) 284-00-07.

Донецька митниця ДФС: у 2016 році  на 42% виявлено більше порушень митних правил

Протягом 2016 року Донецькою митницею ДФС виявлено та задокументовано 61 порушення митних правил, що на 42% більше, ніж за січень-грудень 2015 року (35 порушень). Із загальної кількості справ у 18 випадках вилучено предмети правопорушень на загальну суму майже 120 тис. гривень. На розгляд до суду направлено 20 справ про порушення митних правил на суму понад 937 тис. гривень. Також, у звітному періоді було виявлено факт незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України, а саме таблеток “трамадол”.

Протягом року активно проводилась робота у напрямку взаємодії з правоохоронними органами Донецької області щодо протидії порушенням митного законодавства України.

Так, упродовж дванадцяти місяців 2016 року співробітниками управління протидії митним правопорушенням Донецької митниці ДФС спільно із представниками правоохоронних та контролюючих органів проведено 19 спільних заходів, в результаті яких виявлено 17 порушень митних правил з реально вилученими предметами на суму майже 35 тис. гривень.

За результатами проведеної у 2016 році роботи до державного бюджету перераховано штрафних санкцій за порушення митного законодавства на загальну суму майже 260 тис. грн, що на 47% або на 135 тис. грн більше ніж торік.

В результаті аналітично-пошукової роботи у звітному році Донецькою митницею ДФС до митних органів країн СНД, ЄС та Грузії направлено 10 запитів з метою перевірки достовірності відомостей, зазначених у документах, які надавались суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності під час здійснення митного оформлення товарів.

Одним із фактів виявлених порушень митних правил за результатами проведеної роботи у році, що минув, є випадок незаконного переміщення предметів правопорушення через митний кордон України, а саме експорту продуктів харчування з використанням документів, які містять неправдиві відомості.

Встановлено, що суб’єктом господарювання протягом квітня-вересня 2016 року, здійснено ризикові зовнішньоекономічні операції під час вивезення товару «продукти харчування». Суб’єктом здійснено експорт товарів за 14 митними деклараціями у кількості майже 280 тис. кг на загальну суму більше 120 тис. доларів. Згідно з наданими до митного оформлення документами, товари повинні були відправлятись автомобільним транспортом до Республіки Грузія через територію Російської Федерації.          

В ході проведення перевірки встановлено, що перевантаження товару здійснювалось біля міжнародного пункту пропуску «Успенка-Матвєєв Курган», де на теперішній час припинено рух автомобільного транспорту.

У подальшому було встановлено, що фактично товари ввозились до тимчасово непідконтрольної території України. На міжнародний запит Донецької митниці до митних органів Республіки Грузія щодо митного оформлення вищезазначених товарів встановлено, що митне оформлення товарів у Грузії не здійснювалось.

Таким чином, суб’єктом підприємницької діяльності було сформовано суми до бюджетного відшкодування ПДВ за серпень 2016 року за рахунок здійснення експортних операцій шляхом експорту товару з подальшим їх поверненням до України через непідконтрольні пункти пропуску без відповідного документального оформлення.

За даним фактом Прокуратурою Донецької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань  внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. На теперішній час досудове слідство триває.

Начальник  АОДПІ                                                                                    А.І. Данилюк