тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МІСТА ТОРЕЦЬКА!

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ ПОТРЕБУЮТЬ ПРОФЕСІАНАЛІВ тому якщо Ви відчуваєте, що “ще є порох у порохівницях ” і бажаєте служити в лавах Збройних Сил, є можливість вступити на контракт до ЗС України. Якщо Вам ще не 60 і Ви не маєте медичних протипоказань, Ви можете укласти контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України.

Держава гарантує:

відповідно до норм ст. 119 Кодексу законів про працю України «за працівниками призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладання нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільн  ення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форм власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Також звертаємо увагу на:

  • Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом (від 7000  грн. та більше) вище ніж у військовослужбовців строкової військової служби.
  • Військовослужбовці за контрактом мають можливість вільного пересування за межами військової частини у позаслужбовий час (казармений стан — для військовослужбовців строкової служби).

Крім того, у разі продовження військової служби за контрактом перевагами є:

  • гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у ході просування по службі;
  • значно вищий ніж у цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років (а не при досягненні пенсійного віку);
  • регламентований робочий тиждень з двома вихідними днями (крім занять з бойової готовності та чергувань);
  • можливість отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у ВВНЗ за рахунок держави без відриву від служби;
  • участь у міжнародних миротворчих операціях за кордоном.
  • отримання безкоштовно жилої площі;
  • отримання пільг на сплату комунальних послуг

З питань оформлення осіб, які виявлять бажання проходити військову службу у Збройних Силах України за контрактом, у тому числі жінок, а також вступу у вищі військові навчальні заклади звертатися до Торецького міського військового комісаріату за адресою: за телефоном 4-18-65, 0502850132; 0999078015 та за адресою: м. Торецьк, вул. Папаніна, 1 (військовий комісаріат).