тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Артемівська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує (10.01.2017)

З 1 січня стартувала деклараційна кампанія – 2017

З початку 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.

За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.

У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи. Бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно.

Граничні строки подання декларації:

для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним. Останній день подання декларації за 2016 рік – 03.05.2017;

для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)  – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік – 09.02.2017;

Також нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджується нова форма декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».

Починаючи із податкової звітності за перший звітний (податковий) період 2017 року сільгоспвиробники подають до ДФС виключно податкову декларацію з позначкою “0110”

Починаючи із податкової звітності за перший звітний (податковий) період 2017 року сільгоспвиробники подають до ДФС виключно податкову декларацію з позначкою “0110” за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, у якій відображатимуться розрахунки з бюджетом за усіма операціями такого сільгоспвиробника.

У разі якщо в сільгоспвиробника за результатами здійснення сільськогосподарської діяльності за останній звітний (податковий) період перебування на спеціальному режимі було задеклароване від’ємне значення різниці між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом (значення рядка 21 декларації), то такі суми податку, відповідно до пункту 49 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, переносяться із податкової декларації з ПДВ із позначкою 0121 -0123, 0130, поданої за останній звітний (податковий) період перебування на спеціальному режимі (грудень 2016 року/ IV квартал 2016 року), до податкової декларації з ПДВ із позначкою 0110 (рядок 16.1) за перший звітний період 2017 року (січень 2017 року/1 квартал 2017 року).

Отже, у разі виявлення починаючи з 01.01.2017 помилок, допущених у податковій декларації з ПДВ з позначками «0121» – «0123» за звітні (податкові) періоди до 01.01.2017, застосовуються норми ПКУ, чинні на дату виправлення таких помилок.

 (Лист ДФС України від 03.01.2017 р. № 8/7/99-99-15-03-02-17)

 

Сільськогосподарські товаровиробники повинні здійснити реєстрацію накладних по операціях з постачання сільськогосподарських товарів/послуг не пізніше 15 січня 2017 року

Згідно з пунктом 48 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України (з урахуванням внесених змін) реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), складених сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 Кодексу, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року.

Реєстрація таких податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних не може здійснюватися з порушенням вказаного терміну.

Отже, усі податкові  накладні/розрахунки    коригування, складені сільгоспвиробниками  за  операціями з постачання сільськогосподарської продукції у межах спеціального режиму оподаткування, у тому числі з порушенням терміну реєстрації, встановленого пунктом 201.10 статті 201 Кодексу (тобто податкові накладні/розрахунки коригування, складені сільгоспвиробниками   за      операціями з постачання сільськогосподарської продукції у межах спеціального режиму оподаткування, у яких дата складання до 31.12.2016 року включно), можуть бути зареєстровані лише до 15 січня 2017 року включно. Починаючи з 16 січня 2017 року реєстрація таких податкових накладних та розрахунків коригування здійснюватися не буде.

(Лист ДФС України від 03.01.2017 р. № 8/7/99-99-15-03-02-17 ).

 

Уплачиваем ЕСВ правильно: памятка для предпринимателей от налоговиков

ГФС напоминает об основных постулатах уплаты единого взноса, о которых должны помнить предприниматели в 2017 г.

1.Единщики первой группы с 01.01.17 г. Должны уплачивать единый взнос в сумме не менее 0,5 минимального страхового взноса —352 грн(3200 грн х 0,5 х 22%).     Вместе с тем страховой стаж таким лицам будет зачисляться пропорционально уплаченному единому взносу.

2.Единщики второй и третьей групп должны уплачивать не меньше минимального страхового взноса —704 грн(3200 грн х 22%).

       3. Максимальная база начисления единого взноса в 2017 г. составляет:

с 01.01.17 г. —40000 грн(1600 грн х 25);

с 01.05.17 г. —42100 грн(1684 грн х 25);

с 01.12.17 г. —44050 грн(1762 грн х 25).

4. С 01.01.17 г. единщики и общесистемщики освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они пенсионеры по возрасту или инвалиды и получают в соответствии с законом пенсию либо социальную помощь. Однако такое освобождение не применяется к лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность.

5. Желающие прекратить предпринимательскую деятельность должны помнить следующее. Последний период уплаты единого взноса — период со дня окончания предыдущего отчетного периода до дня государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности такого физлица. Отчитаться за этот период нужно в Отчете о ЕСВ (ф. № Д5) с отметкой «ліквідаційна».

Срок уплаты единого взноса согласно такому Отчету наступает в день его предоставления. Таким образом, взнос необходимо уплатить до дня предоставления Отчета включительно.

(Письмо ГФСУ от 30.12.2016 г. № 41658/7/99-99-13-02-01-17).

 

Із 4 січня знижено до 50 тис. грн граничну суму розрахунку готівкою з фізособами

НБУзатвердивзниження з 04 січня 2017 року граничної суми розрахунків готівкою за участю фізосіб зі 150 тис. грн до 50 тис. грн.

Відповідні норми містяться в постанові Правління НБУ від 25.11.2016 р.№ 407. Про це інформує прес-служба НБУ.

Так, постановою передбачено граничну суму розрахунків готівкою між фізособою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 тис. грн,а також фізосіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн.

Фізособи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. грн, шляхом перерахування коштів із поточного рахунка на поточний рахунок, унесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у т.ч. у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень, і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.

Водночасгранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня лишається незмінною й становить 10 тис. грн.

Контроль за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) згідно зПКУздійснюватимуть органи ДФС.

 

Изменения в НКУ-2017 для неприбыльщиков: уточнен порядок отчетности

Соответствующие изменения внесены в п. 133.4 НКУ (см. ст. 65 Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине»от 21.12.2016 г. № 1797-VIII).

Во-первых, для неприбыльщиков установленгодовойотчетный период для представления отчета об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации. В то же время не забывайте, что вместе с представлением отчета нужно будет подать годовую финотчетность, как того требует обновленный п. 46.2 НКУ. Ведь такая финотчетность является неотъемлемой частью налогового отчета.

Во-вторых, уточнен порядок перехода на общую систему налогообложения в случае потери некоммерческого статуса.

Так, в случае несоблюдения некоммерческой организацией требований, определенных п. 133.4 НКУ, такая неприбыльная организацияобязана подать в срок, определенный для месячного налогового (отчетного) периода, отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организацииза период с начала года (или с начала признания организации неприбыльной в установленном порядке, если такое признание произошло позже) по последний день месяца, в котором совершено такое нарушение, иотметить и уплатить сумму самостоятельно начисленного налогового обязательства по налогу на прибыль.

Налоговое обязательство в таком случае рассчитывается исходя из суммы операции (операций) нецелевого использования активов.

В то же время такая неприбыльная организация исключается контролирующим органом из Реестра неприбыльных учреждений и организаций исчитается плательщиком налога на прибыльдля целей налогообложенияс первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором совершено такое нарушение.

За период с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором совершено такое нарушение, по 31 декабря налогового (отчетного) года такая неприбыльная организация обязанаежеквартально представлять в контролирующий орган налоговую декларацию по налогу на прибыль(с нарастающим итогом), платить налог в срок, определенный для квартального периода и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном для плательщиков налога на прибыль.

Со следующего налогового (отчетного) года такая неприбыльная организация подает налоговую декларацию по налогу на прибыль и финансовую отчетность и платит налог на прибыль в порядке, установленном р. III НКУ для плательщиков налога на прибыль.

 

З 1 січня 2017 року збільшена фінансова відповідальність роботодавців за використання нелегальної праці

У зв’язку із набуттям чинності з 01.01.2017 р. Закону Українивід 06.12.2016 р. № 1774-VIII„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ (далі – Закон № 1774) Державна служба України з питань праці повідомляє.

Починаючи з 01.01.2017 статтею 265 Кодексу законів про працю України запроваджені фінансові санкції стосовно юридичних та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (9600 гривень).

У разі, якщо недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків розмір штрафу складе 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (320000 гривень).

Крім того, у зв’язку із встановленням розміру мінімальної заробітної плати на рівні 3200 гривень Законом України „Про державний бюджет на 2017 рік“ значно збільшені розміри штрафних санкцій за порушення законодавства про працю, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України.

Так,  у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків розмір штрафної санкції складатиме 96 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

За порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі розмір штрафу складатиме 9600 гривень.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф у розмірі 32 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

У разі недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, штраф складатиме 32 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим  частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України загрожує роботодавцям штрафом у розмірі 3200 гривень.

 

Изменения-2017: какие НДСные льготы продлены, а какие – отменены

Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)»от 21.12.2016 г. № 1797-VIII, внесены изменения в статьи 195, 197 и р. ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса, которые предусматривают:

 • применение нулевой ставки НДСна операции магазинов беспошлинной торговли по продаже ими товаров физическими лицами, которые въезжают на таможенную территорию Украины в пунктах пропуска через государственную границу Украины, открытых для международного воздушного сообщения (изменения в п.п. «г» п.п. 195.1.2 НКУ);
 • освобождение от обложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины ПАО «Нафтогаз Украины» природного газа (исключен п. 197.22 НКУ);
 • продлено до 01.01.2019 г. освобождение от обложения НДС операцийпо поставке, в т.ч. операций по импорту,отходов и лома черных и цветных металлов, а такжебумаги и картона для утилизации(изменения в п. 23 р. ХХ НКУ);
 • продлен до 01.01.2019 г. кассовый методвозникновения налоговых обязательств и налогового кредита плательщиков налога, осуществляющих поставку (в т.ч. оптовую), передачу, распределениеэлектрической и / или тепловой энергии, поставку угля и / или продуктов его обогащения товарных позиций2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 согласно УКТ ВЭД (изменения в п. 44 р. ХХ НКУ);
 • продлено до 01.01.2019 г. освобождение от обложения НДСопераций по поставке на таможенную территорию Украиныугля и / или продуктов его обогащениятоварных позиций 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 согласно УКТ ВЭД и уточнен срок подачи заявления об отказе от использования такой льготы, которая будет подаваться до наступления отчетного периода, в котором плательщик налога не предусматривает использование указанной льготы (изменение в п. 45 р. ХХ НКУ);
 • продлено до 01.01.2023 г.освобождение от обложения НДС космической деятельности (изменение в п. 3 р. ХХ НКУ);
 • продлено до 01.01.2019 г.освобождение от обложения НДС кинематографической деятельности (изменение в п. 12 р. ХХ НКУ);
 • временно, на период проведения АТО и / или введения военного положения в соответствии с законодательством,освобождены от обложения НДСоперации по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенную территорию Украинынитей и тканей (материалов) для изготовления бронежилетов и шлемов(изменение в п. 32 р. ХХ НКУ);
 • до 31.12.2017 г. установление моратория на применение штрафных санкций, предусмотренных п. 1201.3 НКУ, за ошибки, допущенные в налоговой накладной при указании кода товара согласно УКТ ВЭД и / или кода услуги согласно Государственному классификатору продукции и услуг (изменение в п. 351р. ХХ НКУ);
 • установление моратория на применениештрафных санкций и пени к сельхозпредприятиям, применяющим спецрежим обложения НДС в соответствии со ст. 209 НКУ, за занижение такими плательщиками налогового обязательства по НДС или завышение ими бюджетного возмещения, которые возникли в результате нарушения порядка распределения налогового кредита, определенного п.п. 209.15.1 НКУ,за отчетные (налоговые) периоды с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г.(введен п. 54 р. ХХ НКУ);
 • установление рассрочки (равными частями) уплаты НДС на срок до 36 календарных месяцев, без начисления процентов и пени на операции по ввозу на таможенную территорию Украины деревообрабатывающего оборудования и оборудования для производства медицинских изделий (введен п.п. 58, 59 р. ХХ НКУ) .

 

Необлагаемые материальная помощь и подарки в 2017 году

Согласно пп. 170.7.3 ст. 170 НКУ не включаются в налогооблагаемый доходсуммы материальной помощи, предоставленной работникам в течение отчетного года совокупно в размере, не превышающем порог для применения НСЛ (в 2017 году –2 240 грн.).

Также в месячный налогооблагаемый доход плательщика не включается стоимость подарков (кроме денежных выплат), если она не превышает 25% минимальной зарплаты (пп. 165.1.39 ст. 165 НКУ). Следовательно, в 2017 году не облагаются налогом на доходы неденежные подарки стоимостью не более800,00 грнв месяц.

 

З 01.01.2017 змінено порядок надання податкової знижки на оплату вартості навчання

Пунктом 75 розділу І Закону України від 21.12.2016 № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до підпункту 166.3.3 пункту 166.3 статті Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яка регламентує правила включення до податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб оплаченої вартості навчання фізичної особи.

В оновленій редакції п.п.166.3.3 ПКУ визначено, що дозволяються включати до податкової знижки витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користьвітчизнянихвищих і професійно-технічних навчальних закладів (раніше у нормі було зазначено «на користь закладів освіти»).

Крім того, з 2017 року для отримання податкової знижки у разі оплати вартості навчання членів сім’ї першого ступеня споріднення не обов’язково, щоб такий член сім’їне одержувавзаробітної плати, тобто такий член сім’ї може бути працевлаштованим, отримувати зарплату, а особа, яка оплачує на його користь вартість навчання, може включити витрати до податкової знижки.

До 01.01.2017 сума витрат, дозволена до включення до податкової знижки, не могла перевищувати суми місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2016 році – 1930 грн). З 01.01.2017всі обмеження щодо розміру витрат скасовані.

 

Зміни до ПКУ-2017: закріплено порядок подання фінзвітності платниками податку на прибуток

Відповідні зміни внесені до ст. 46 ПКУ (див. ст. 18 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 р. № 1797-VIII).

Основна та найважливіша зміна — це те, що фінзвітність, яка складається та подається платниками податку на прибуток і неприбутковими підприємствами, установами й організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною. А це означає, що за відсутності фінансової звітності податкову декларацію може бути не прийнято.

А тому платник податку на прибуток зобов’язаний подавати разом із відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність.

Своєю чергою, платники податку на прибуток — виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до пп. 137.4.1 ПКУ, складають і подають із відповідною податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік і за перше півріччя поточного звітного року.

Неприбуткові підприємства, установи й організації, визначені п. 133.4 ПКУ, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність.

 

Роман Насіров: З початку 2017 року на веб-порталі ДФС запрацювала альтернативна версія для людей з вадами зору та слуху

 «Наразі сервіс працює в тестовому режимі. Важливим для нас є те, що користуватися альтернативною версією можна й з мобільних пристроїв, а це, по-перше, зручно для наших клієнтів, а по-друге – відповідає сучасним вимогам Інтернет-користувачів», – зазначив Голова ДФС Роман Насіров.

Для переходу до альтернативної версії для людей з особливими потребами на головній сторінці порталу розміщено відповідне гіпертекстовепосилання.

Складається сервіс з трьох підсистем. Перша – це версія для людей з вадами зору.

«Користувач має можливість збільшувати розмір літер тексту та обирати кольорові пари для літер та фону (синій-білий, чорний-білий). При цьому розмір шрифту тексту, за винятком титрів, змінюється в межах до 200 відсотків, а візуальне представлення тексту має коефіцієнт контрастності не менше 5:1», – розповів Роман Насіров.

Друга підсистема розрахована для людей з вадами слуху. Так, в кожну сторінку сайту інтегровано звукові файли, які відтворюватимуть інформацію вказаних сторінок у вигляді синтезованого голосу для сприйняття користувачами Internet на слух.

Третя підсистема – це блок текстового відображення звукової інформації, який дозволятиме адміністраторам Сервісу, відповідно до прав доступу, публікувати стенограми матеріалів підрозділу веб-порталу ДФС «Медіа-центр-Відеогалерея». 

На Донеччині за матеріалами кримінальних проваджень стягнуто до бюджету понад 20 млн гривень.

         По результатах 2016 року за матеріалами співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 86 кримінальних проваджень, з них:

          56 – за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;

17 – за фактом реалізації фальсифікованих підакцизних товарів,

6 – за фактом спроби розкрадання бюджетних коштів,

3- за фактом фіктивного підприємництва,

3- за фактом легалізації (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом,

1- за фактом шахрайства.

Протягом 2016 року за кримінальними провадженнями стягнуто до бюджету 20,1 млн грн, з них за завершеними – понад 12 млн гривень.

Спрямовано до суду з обвинувальним актом 13 кримінальних проваджень.

Донеччина: перші дні нового року, а  вже з незаконного обігу вилучено підакцизні товари

Головним управлінням ДФС у Донецькій області в рамках операції «Акциз-2017» продовжується проведення комплексу широкомасштабних організаційно-практичних заходів, направлених на постійний моніторинг ринку товарів даної групи та запобігання розповсюдження фальсифікату.

З перших днів нового року в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Донецькій області спільно з працівниками Прокуратури Донецької області у ході проведенняслідчо-оперативних заходів  за фактом отруєння 5 осіб у м. Лиман Донецької області, за результатами проведеного на місці реалізації фальсіфікату обшуку вилучено 152,2 літри фальсифікованих алкогольних напоїв на суму 120 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування.

На Донеччині вилучено сільськогосподарську продукцію на 60 млн гривень

Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Донецькій області спільно з працівниками Прокуратури Донецької області, в результаті проведення моніторингу експортних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Донецької області та перевірки законності ланцюгів постачання сільськогосподарської продукції, викрито низку підприємств, які ухилялись від сплати податків в особливо великих розмірах. За вказаними фактами зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів спрямованих на документування злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження проведено 9 обшуків, за результатами яких вилучено понад 10 тис. тон сільськогосподарської продукції на загальну суму 61 млн грн, а також документи бухгалтерського, податкового, складського обліку, чорнові записи та комп’ютерну техніку.

Головне управління ДФС у Донецькій області продовжує проводити комплекс широкомасштабних організаційно-практичних заходів «Рубіж-2016», направлених на протидію незаконному переміщенню товарів через митний кордон України.

Начальник  АОДПІ                                                                                    А.І. Данилюк