тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

ДОВІДКА до рішення виконкому міської ради «Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Торецька за 9 місяців 2016 року»

В рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Торецка за 9 місяців 2016 року досягнуті наступні результати (відносні показники йдуть в порівнянні з Програмою на 2016 рік та з аналогічним періодом 2015 року):

 • Обсяг реалізації промислової продукції: 467,5 млн. грн. або56,8% виконання Програми на рік (план – 823,6 млн. грн), до9місяців 2015 року – 112%;

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі реалізації займають:

– вугільнагалузь– 46,3%;

– хімічна промисловість – 36,4% у структуріекономіки.

Даний показник виконанийнаступнимипідприємствами міста:

– ДП «Торецьквугілля» – 93,8% (план – 192146,5 тис. грн.), що складає180154,00 тис. грн.

– КТ«Сенсор-Універсал» – у 2,3 рази більше(план – 750,0 тис. грн), що складає1713,2 тис. грн.;

 • Видобуток вугілля рядового кам’яного склав 205,6 тис.тонн, що становить 68,1% виконання Програми на 2016 рік (302,0 тис.тонн) та 109,8% до відповідного періоду 2015 року (187,2 тис.тонн);
 • Випуск готовоївугільної продукції склав134,1 тис. тонн або91% виконання Програми на рік (план – 147,3 тис. тонн), до 9 місяців 2015 року – 106,3% (126,2 тис. тонн);
  • Обсяг переробки вугілля рядового кам’яного склав 616,1 тис.тонн, що становить 42,8% виконання програми на рік (1440,0 тис.тонн) та 74,5% до відповідного періоду 2015 року (827,1 тис.тонн);
  • Випуск хімічної продукції:

– феноло-крезоли – 870,178 тонн, що становить 24,2% виконання Програми на рік (3 600 тонн) та 66,7% до відповідного періоду 2015 року (1304,5 тонн);

– нафталіну – 11 370,01 тонн, що становить 42,1% виконання Програми на рік (27 000 тонн) та 97,25% до відповідного періоду 2015 року (11 691,3 тонн);

 • Обсяг виробленої харчової продукції склав 1 859,5 тонн, що становить 65,5% до Програми  (2 839 тонн) та 90,5% до 9 місяців 2015 року (2055,1 тонн):

– торти – 1,9 т. (95% та 111,8%);

– тістечка – 1,2 т. (120% та 200,0%);

– здобні вироби – 128,9 т. (74,9% та 99,9%);

– солодощі східні борошняні – 5,1 т. (56,7% та 76,1%);

– пряники – 36,8 т. (66,9% та 90,0%);

– хлібобулочних виробів – 1685,6 т. (64,8% та 89,8%).

 • Средньоспискова чисельність штатних працівників: 10 288 чол. або92,3% виконання Програми (план – 9 791 чол.), до9місяців 2015 року – 91,2% (знизилася на 868 чол), в тому числі по ДП «Торецьквугілля» – 3 231 осіб(-6,5%), ІНКОР і К – 620 осіб(-5,2%).

увугільній промисловостім. Торецька зайнято 3 824 осібабо42,3%відзагальної кількості працюючих, у аналогічному періодіминулогороку – 4 061осібскоротилась на 237особиабо-5,8%.

 • Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на 01.10.2016 року склала 4 285,3 грн. (за оперативними даними підприємств основного кола), що становить 116,5% виконання Програми на рік (3 909,5 грн.) та 109,6% до відповідного періоду 2015 року (3 678,0 грн.)в тому числі:

– промисловість – 5 342,3 грн. (+16,6% до 9місяців 2015 року);

– ЖКГ – 3 063,7 грн. (+4,4% до 9місяців 2015 року);

– транспорт – 3 157,6 грн. (+1,1% до 9місяців 2015 року);

– освіта – 3 202,5 грн. (+ 18,8% до 9місяців 2015 року);

– охорона здоров’я – 2 891,8 грн. (+11,2% до 9місяців 2015 року)

Довідково: середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 9 місяців всього по Україні склала 4 989 грн., по Донецькій області – 5 716 грн., по місту – 4 285,3 грн., (85,9% відносно до середньомісячної заробітної плати по Україні і 75% до середньомісячної заробітної плати по Донецькій області).

 • Фонд оплати праці штатних працівників за 9 місяців 2016 року склав 348 654,1 тис.грн. (за оперативними даними підприємств основного кола),що на 6,3% більше в порівнянні з відповідним періодом 2015 року (327 974,6 тис.грн.) та склав 75,9% виконання Програми на рік (459 333,6 тис.грн.);
 • Заборгованість із виплати заробітної плати на 01.10.2016 року склала 18 013,8 тис.грн. (+ 697,3 тис. грн. або +4% до початкурокуі на + 36,1% до аналогічного періоду 2015 року):

– на 01.10.2015 року – 13 234,3 тис. грн.;

– на 01.10.2016 року – 18 013,8 тис.грн.;

ЗаінформацієюУправління Пенсійного фондуум. Торецьку:

 • за9місяців2016 чисельність пенсіонерів склала25 984 осібабо85,3% виконання Програми на рік (план – 30 448 осіб), до9місяців2015 року – 89,4% (була 29068осіб);
 • Середньомісячний розмір пенсіїзафіксований на рівні1945,9 грн. або71,4% виконання Програмина рік (план 2 726,57 грн.), за9місяців2015 рокусклав 75,5% (була 2577,74 грн.);
 • Власні доходи Пенсійного фонду склали2341,7тис. грн.,абоу 2 рази більше виконання Програми на рік (план 1 138,76 тис. грн.)
 • Загальна сума боргудо бюджету Пенсійного фонду на 01.10.2016 склала88,3 млн. грн., в тому числі недоїмка по Єдиному соціальному внеску –1 219,2 тис. грн.
  • Забезпеченість потреби на віплату пенсійігрошовоїдопомогивласнимикоштами склала0,5%, по Програмі на рік0,1%.

Заінформацією  Дзержинського відділення Артемівської ОДПІі Департаменту фінансів:

 • Мобілізовано податків і зборів до бюджетів усіх рівнів: 101 473,4 тис. грн., що становить 82,3% виконання Програми на рік (123 240,0 тис.грн.) та на 29,1% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (78 586,3 тис. грн.):
  • Податковий боргдо бюджетів всіх рівнів47265,1 тис. грн., в тому числі:

– державний бюджет – 31 028,5 тис. грн.;

– місцевий бюджет – 16236,6 тис. грн.

 • Всього доходів місцевого бюджету (з трансфертами): 259 666,0 тис.грн або 82,2% виконання Програми на рік та 119,5% до відповідного періоду 2015 року (217 318,4 тис.грн.);
 • Власні доходи місцевого бюджету: 67,2 млн. грн. – 86,3% виконання Програми (план 77,9 млн. грн), до9місяців2015 року – 146,8% (49 433,2 тис. грн.):

– загальний фонд – 57 382,8 тис.грн. або 80,8% виконання Програми на рік та 131,9% до відповідного періоду 2015 року (43 505,7 тис.грн.);

– спеціальний фонд – 9 858,7 тис.грн. або 142,7% виконання Програми на рік та 166,3% до відповідного періоду 2015 року (5 927,5 тис.грн.);

 • Видатки бюджету міста за 9 місяців 2016 року склали 247 325,0 тис. грн. або 71,1% виконання Програми на рік (347 814,4 тис.грн.) та 124% до відповідного періоду 2015 року (199 530,4 тис.грн.) в тому числі:

– загальний фонд – 231 309,4 тис.грн. (71,6% та 121,6% відповідно);

– спеціальний фонд – 9 435,0тис.грн. (64,8% та 171,9% відповідно);

ЗаінформацієюТорецькогоміського центру зайнятості:

 • Зареєстровано 282 безробітних, що становить – 62,7% виконання Програми на рік (план 450 чол.) і56,7% до 9місяців 2015 року (497 чол.);

В рамках Програмиекономічногоі соціального розвиткумістаТорецька діють:

– Програма «Енергозбереження»;

– Програма «Капітального будівництва»;

– Програма «Охоронинавколишнього природного середовища».

Економічний ефект відвпровадженняенергозберігаючих заходівпо місту склав 2970,15 тис. грн., що становить 55,8% до Програми (5 320,2 тис. грн.) витрати на реалізацію  склали 723,9 тис. грн. Економія ПЕР – 0,582 тис. т.у.п. (41% до Програми), вартість зекономлених ПЕР – 3036,52 тис. грн. (42,3% до Програми).

Виконання Програми енергоефективності по економії ПЕР на 42,3% відбулось за рахунок вимушених простоїв шахт ДП «Торецьквугілля». В цілому, енергозбереження здійснювалося по заходам, спрямованим на скорочення енерговитрат за рахунок резервів економії у всіх ланках технологічного процесу вугільного виробництва, особливо на енергоємному стаціонарному обладнанні.

Протягом 9 місяців 2016 року зекономлено:

– природного газу – 0,020 млн. куб.;

– вугілля – 0,175 тис. т.;

– електроенергії – 1,382 млн. кВт.

Інвестиційна діяльність.

У липні 2016 року проект «Реконструкція автодорожнього металевого мосту  через р. Залізна Балка по вул. Желізній у м. Торецьк, с. Новгородське» пройшов відбір конкурсної комісії для фінансування із ДФРР у 2016 році в рамках другого етапу фінансування. Загальна вартість проекту складає 2 077,3 тис. грн.

Розроблено та захищено на співбесіді з губернатором Перелік інфраструктурних проектів міста Торецька, які планувалось реалізувати у 2016 році за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів. 18.03.2016 було підписано розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації № 213 «Про затвердження переліку інфраструктурних проектів». До Переліку було включено 10 проектів по м. Торецьку на загальну суму інвестицій 59 222,04 тис.грн. Проте, відповідно до Закону України № 1406-19 від 02.06.2016 «Про внесення змін до підпункту 4 пункту 24 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України», об’єкти і заходи на територіях міст, розташованих на лінії зіткнення, не можуть входити до Переліку, тому проекти м. Торецька було виключено.

З метою отримання фінансування по вказаним проектам, направлені анкети для участі у «Надзвичайній кредитній програмі по відновленню України» від Європейського інвестиційного банку, подані форми пропозицій ідей проектів до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.

На сьогодні виділено фінансування лише по 2 з 10 проектів, а саме:

– «Реконструкція центрального міського парку в м. Торецьк» – 3 738,6 тис.грн.;

– «Будівництво сміттєперевантажувальної станції, в т.ч. розробка ПКД» – 16 000,0 тис.грн.,

на загальну суму 19 738,6 тис.грн. Реалізація проектів відбуватиметься за рахунок коштів обласного екологічного фонду.

За 9 місяців 2016 року обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за оперативними статистичними даними зафіксовано на рівні 13,0 млн.грн.,що складає 5,7% від запланованих на рік видатків (230,0 млн.грн.), в т.ч.:

– на будівництво (реконструкцію) важливих виробничих об’єктів спрямовано 2 681,0 тис.грн.,

– на будівництво (реконструкцію) об’єктів соціальної сфери – 2 243,7 тис.грн.,

– на інші об’єкти виробничого та невиробничого призначення – 5,0 тис.грн.,

– на капітальні ремонти – 8 095,89 тис.грн.

Інформація в розрізі об’єктів розміщена в заходах.

Аналіз капітальних інвестицій у розрізі суб’єктів господарювання довів, що за 9 місяців 2016 року найбільшу питому вагу займали витрати на придбання нових активів (56% або 7,2 млн.грн.) та витрати на капітальні ремонти (41% або 5,3 млн.грн.), що свідчить про оновлення матеріально-технічної бази установ та підприємств міста.

Програмою «Охорона навколишнього природного середовища» на 2016 рік заплановано 4 заходи у сфері поводження з відходами, на фінансування яких планується витратити 847,0 тис.грн., у тому числі:

місцевого бюджету 297,0 тис. грн.
кошти підприємств 550,0 тис. грн.

 

За 9 місяців 2016 року на заходи з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів кошти не витрачувались у зв’язку з нестачею коштів.

ПІДПРИЄМСТВА:

По ДП «Торецьквугілля» отримані наступні показники:

– обсяг реалізації готової вугільної продукції за 9 місяців 2016 року склав 180 154,0 тис.грн. або 93,8% до Програми на рік (192 146,5 тис.грн.), що у 1,4 рази більше в порівнянні з відповідним періодом 2015 року (128 291,0 тис.грн.).

– видобуток рядового вугілля складає 205,6 тис.тонн, що становить  68,1% до Програми на 2016 рік (302,0 тис.тонн) та 109,8,0% до відповідного періоду 2016 року (187,2 тис.тонн).

– видобуток готової вугільної продукції склав 134,1 тис. тонн або 91% виконання Програми на рік (план – 147,3 тис. тонн), до 9 місяців 2015 року – 106,3% (126,2 тис. тонн);

– чисельність працюючих на 01.10.2016 року склала 3 231 особу або 85,2% до Програми на рік (3 792 чол.) та на 223 чол. або 6,5% менше, в порівнянні з відповідним періодом 2015 року (3 454 чол.). З початку року середньоспискова чисельність штатних працівників зменшилась на 196 осіб.

– середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на 01.10.2016 року склала 6 341,4 грн. або 98,9% до Програми на рік (6 415,0 грн.) та на 953,2 грн. або 17,7% більше в порівнянні з відповідним періодом 2015 року (5 388,2 грн.).

– собівартість 1 тони видобутої вугільної продукції за 9 місяців 2016 року склала – 3 329,43 грн. або 106,5 % до Програми на 2016 рік (3 125,13 грн.) та на 16,2% менше до відповідного періоду 2016 року (3 972,25 грн.). Ціна реалізації вугільної продукції за 9 місяців 2016 року склала – 1 006,23 грн. або 112,7 % до плану (892,9 грн.).

Показники філії «ЗФ “Торецька” ТОВ “Енергоімпекс”:

– обсяг реалізації промислової продукції за 9 місяців 2016 року склав 36 213,30 тис.грн.,  що становить 45,7% виконання Програми на рік (79 200,0 тис.грн.) та 79,6% до відповідного періоду 2015 року (45 500,2 тис.грн.).

– обсяг переробки вугілля рядового кам’яного склав 616,1 тис.тонн, що становить 42,8% виконання програми на рік та 74,5% до відповідного періоду 2015 року (827,1 тис. тонн).

– чисельність працюючих за 9 місяців 2016 року склала 425 осіб,  що становить 93,4% виконання Програми на рік (455 осіб) та 96,8% до відповідного періоду 2015 року (439 осіб).

– середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 9 місяців 2016 року склала 3 487,8 грн.,  що становить 92,1% виконання Програми на рік (3 787,6 грн.) та 97,7% до відповідного періоду 2015 року (3 568,4 грн.)

По підприємству ТОВ НВО “Інкор і К” (Фенольний завод) обсяг реалізованої промислової продукції – 170 210,92 тис. грн., що становить 44,8% виконання Програми на рік (380 000,0 тис.грн.) та 94,72% до відповідного періоду 2015 року (179 692,9 тис. грн.)

 Вироблено продукції в натуральному:

– феноло-крезоли – 870,178 тонн, що становить 24,2% виконання Програми на рік (3 600 тонн) та 66,7% до відповідного періоду 2015 року (1 304,5 тонн);

– нафталіну – 11 370,01 тонн, що становить 42,1% виконання Програми на рік (27 000 тонн) та 97,25% до відповідного періоду 2015 (11 691,3 тонн)

Чисельність працюючих за 9 місяців 2016 року склала 620 осіб,  що становить 91,0% виконання Програми на рік (681 особа) та 94,8% до відповідного періоду 2015 року (654 особи).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 9 місяців 2016 року склала 5 935,2 грн.,  що становить 109,7% виконання Програми на рік (5 412,2 грн.) та 100,4% до відповідного періоду 2015 року (5 910,6 грн.).

Хоча на сьогодні залишається залежність підприємства від забезпечення сировиною, планується подальший розвиток промислового потенціалу заводу.

Командитне товариство “Сенсор – Універсал”.

За9місяців 2016 року підприємство:

–  виготовило промислової продукції на суму 1 726,2 тис.грн, що становить 290,8% до Програми на рік та 234,2% до відповідного періоду 2015 року (737,1 тис.грн.);

 –  реалізувало промислової продукції на суму 1 713,2 тис.грн, що становить 228,4% до Програми на рік та 276,5% до відповідного періоду 2015 року (619,7 тис.грн.);

Чисельність працюючих за 9 місяців 2016 року склала 48 осіб, що становить 87,3% виконання Програми на рік (55 осіб) та 76,2% до відповідного періоду 2015 року (63 особи).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за підсумками 9 місяців 2016 року склала 2 341,67 грн., що становить 98,2% виконання Програми на рік (2 385,0 грн.) та 238,7% до відповідного періоду 2015 року (981,0 грн.).

Приватне акціонерне товариство “Торецький хлібокомбінат”.

Обсяг реалізованої продукції за 9 місяців 2016 року склав 18 743,4 тис.грн. 74,9%  Програми (25 000,0 тис.грн.) та 100% аналогічного періоду 2015 року (18 737,4 тис.грн.).

За 9 місяців 2016 року підприємством вироблено 1 859,5 тонн продукції 65,5% до Програми (2 839,0 тонн) та 90,5% до 9 місяців 2015 року (2055,1 тонн).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника склала 3 204,65грн. 105,9% до Програми (3 027,0 грн.)та 153,2% до аналогічного періоду 2015 року (2 090,28 грн.).

Середньоспискова чисельність штатних працівників склала 165 осіб 92,2% до Програми (179 осіб) та 97% до аналогічного періоду 2015 (170 осіб).

Підприємство Торецької виправної колонії – 2 (ДВК-2)

Реалізовано промислової продукції на суму 905,7 тис. грн., що склало 60,4% (1 500,0 тис.грн.) виконання Програмних зобов’язань на рік і в 2 рази більше аналогічного періоду 2015 року (391,2 тис. грн.).

Керівництво підприємства вживає заходів по укладанню договорів і розширенню ринків збуту.

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві становить 7 осіб, що склало 87,5% (8чел.) виконання Програми на рік і 87,5% до аналогічного періоду 2015 року (8 чол.).

Середньомісячна заробітна плата – 2 322 грн., що на11,1% більше аналогічного періоду 2015 року (2 090,3 грн.) і склало 120,4%  виконання Програми на рік (1929,0 грн.).

Начальник відділу економики та

інвестиційного розвитку                                                                                  С.Г. Міан