тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Артемівська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує (05.12.2016)

Заповнення поля «Призначення платежу»

Відповідно до пункту 10 наказу Міністерства фінансів України від 24.07.2015 №666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів», зареєстрованого Міністерством юстиції України від 12.08.2015 №974/27419, у розрахунковому документі у полі «Призначення платежу» необхідно вказувати наступні коди видів сплати:

117 – надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство,

140 – надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу/недоїмки з єдиного внеску,

145 – надходження розстрочених (відстрочених) сум,

147 – стягнення в межах виконавчого провадження,

149 – надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких не відомі, а також скарбів.

 

До уваги суб’єктів господарювання,
які перевозять товари до/з неконтрольованої території

Довідкова інформація з питань оформлення заяв на внесення до переліків суб’єктів підприємницької діяльності та груп товарів на перевезення до неконтрольованої території (з неконтрольованої території) залізничним транспортом надається за телефонами +380663380880, +380444651326, +380444651327.

 

За який період подається
декларація в разі ліквідації платника

Після завершення розрахунків із кредиторами, до зняття з реєстрації в контролюючому органі та скасування реєстрації юридичної особи, юридична особа, в особі ліквідатора, є платником тих податків і зборів, щодо яких виникає об’єкт оподаткування.

При цьому ліквідатор має подати податкову декларацію до контролюючого органу за основним місцем обліку чи за неосновним місцем обліку за звітний період, на який припадає дата такої ліквідації (у т.ч. якщо ліквідація припадає на середину звітного періоду).

 

Спецрежимник ПДВ помилково
перерахував кошти на додатковий
електронний рахунок, який не відповідає
його виду діяльності: чи можна їх повернути

Якщо на електронні рахунки помилково перераховані кошти, які не відповідають зазначеному виду операцій, то, відповідно, відбувається недостовірне зарахування таких коштів як до бюджету, так і на спеціальний рахунок суб’єкта спеціального режиму оподаткування.

При цьому переплата, яка виникає в разі надмірного зарахування коштів до бюджету, може бути повернена з урахуванням положень абз. 5 п. 2001.4 та другого речення п. 43.4 ПКУ.

У випадку надмірного перерахування коштів на спеціальний рахунок, зазначені кошти поверненню платнику податку не підлягають, а враховуються таким платником у рахунок майбутніх нарахувань і можуть бути використані ним для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишка такої суми податку — для інших виробничих цілей.

 

Дохід від продажу рухомого
майна не є доходом єдинника

ГУ ДФС у м. Києві в листі від 10.11.2016 р. № 7430/В/26-15-13-02-15 нагадала: доходи фізичної особи — підприємця від продажу рухомого майна не включаються в дохід ФОПа-єдинника й оподатковуються у загальновстановленому порядку, відповідно до р. IV ПКУ.

Якщо продаж такого майна має систематичний характер, така діяльність фізичної особи є підприємницькою та повинна провадитися на загальній системі оподаткування відповідно до ст. 177 ПКУ.

 

За яких умов житлово-будівельні
кооперативи включають до Реєстру неприбутківців

Житлово-будівельні кооперативи можуть бути віднесені до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ і не є платниками податку, з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку й такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом (пп. 133.4.6 ПКУ).

Однак відсутність засвідчених підписом керівника чи представника такого кооперативу та скріплених печаткою (за наявності) копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку й факту спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом не дає підстав для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

Який порядок обкладення ПДВ
операцій із надання послуг нерезидентами

Згідно з п. 187.1 ПКУ, датою виникнення податкових зобов’язань із ПДВ за операціями експорту товарів є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства.

Зважаючи на те що отримувача послуг зареєстровано на митній території України, транспортно-експедиторські послуги, які надаються нерезидентом, обкладатимуться ПДВ на загальних підставах за основною ставкою (п.п. 185.1 та 186.3 ПКУ), що знайшло своє відображення в Узагальнюючій податковій консультації щодо порядку оподаткування ПДВ транспортно-експедиторської діяльності, затвердженій наказом ДПС України від 06.07.2012 р. № 610.

Сільськогосподарське підприємство — суб’єкт спеціального режиму обкладення ПДВ під час отримання послуг від нерезидента на митній території України зобов’язане скласти й зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою операцією та, відповідно, відобразити податкові зобов’язання з ПДВ у рядку 6 податкової декларації з ПДВ із позначкою «0110». При цьому сільськогосподарське підприємство — суб’єкт спеціального режиму обкладення ПДВ має право включити до складу податкового кредиту суми ПДВ, нараховані (сплачені) ним під час отримання таких послуг, на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної та, відповідно, відобразити їх у рядку 11.4 податкової декларації з ПДВ із позначками «0121» – «0123» за умови, якщо такі послуги придбані для використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

 

Особливості заповнення декларації з ПДВ у
випадку коригування від’ємного значення
за результатом уточнюючих розрахунків
та/або податкових перевірок

Під час заповнення рядка 16.2 податкової декларації з ПДВ у графах окремої таблиці «Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку» зазначаються дата приймання та реєстраційний номер уточнюючих розрахунків, визначені у другій квитанції.

У разі заповнення рядка 16.3 декларації в графах окремої таблиці зазначаються дата складання податкового повідомлення-рішення та присвоєний контролюючим органом номер податкового повідомлення-рішення.

 

На яку дату формується податковий
кредит за документами з авансового звіту

Оскільки документи, що підтверджують витрати, понесені підзвітною особою під час відрядження або виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням і за рахунок податкового агента платника податку, подаються разом зі Звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, то датою формування податкового кредиту на підставі таких документів є дата подання цього звіту.

Якщо ж Звіт подано в наступному періоді за періодом складання документів, які надають право на формування податкового кредиту без отримання податкової накладної згідно з п. 201.11 ПКУ та включені до такого звіту, то в колонці 3 «Період складання податкової накладної, іншого документу» таблиці 2 р. ІІ «Податковий кредит» додатка 5 до декларації зазначається дата складання такого звіту.

 

Чи може ФОП-єдинник надавати
послуги з утримання внутрішньобудинкових
електричних мереж

ГУ ДФС у м. Києві в листі від 18.11.2016 р. № 24381/10/26-15-13-02-16 нагадало: пп. 291.5 ПКУ визначено перелік видів діяльності, провадження яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Вид діяльності з надання послуг з утримання внутрішньобудинкових електричних мереж відсутній у цьому переліку. А відтак ФОП — єдинник групи 3 має право надавати відповідні послуги, у т.ч. і для житлово-будівельних кооперативів.

 

Як сільгосппідприємству відображати
в декларації суми ПДВ від придбаних
виробничих факторів, використаних для
вирощування експортованої сільгосппродукції

Сільськогосподарське підприємство, яке перебуває на спеціальному режимі обкладення ПДВ, операції з експорту власновирощеної сільськогосподарської продукції за нульовою ставкою ПДВ відображає в рядку 2 декларації з ПДВ з позначкою «0121» – «0123».

При цьому суми ПДВ, що фактично сплачені сільгосппідприємством постачальникам товарів/послуг, котрі були ним придбані як виробничі фактори для вирощування експортованої продукції та включені за правилом першої події до складу податкового кредиту декларацій 0121–0123, платником через рядок 14 декларації 0121–121 звітного періоду переносяться до рядка 14 декларації 0110 такого звітного періоду та заявляються до бюджетного відшкодування.

Несплачені постачальникам суми ПДВ від придбаних товарів/послуг, які використані сільгоспвиробником під час вирощування експортованої сільськогосподарської продукції та включені ним до складу податкового кредиту декларації 0121–0123, ураховуються в деклараціях 0121–0123 для визначення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних (податкових) періодів.

 
Через порушення прав інтелектуальної
власності митники Донеччини 27 разів
зупиняли митне оформлення товарів

                Одним із завдань співробітників  митниці є  попередження порушень прав інтелектуальної власності та унеможливлення потрапляння до країни підроблених товарів, які часто виявляються низької якості або навіть можуть завдати шкоди споживачеві.

   Так протягом десяти місяців 2016 року в Донецькій митниці ДФС  призупинялося митне оформлення 27 товарів  по 14 митним деклараціям. У порівнянні з відповідним періодом 2015 року цей показник збільшився майже вдвічі.

Серед затриманих товарів: підшипники ТМ «FAG» та «INA», тролейбуси «MERCEDES», продукти «ЧУМАК», плити газові «ZANUSSI», ремні приводні «ЯРТ», комбайни «JOHNDEERE», датчики фотоелектричні «Panasonic», розподільчі пристрої для повітряних генераторів «SchneiderElectric», мобільні телефони «iPhone». Митне оформлення всіх призупинених товарів продовжено на підставі разових листів-дозволів від правовласників.

   Протягом січня-жовтня  посадові особи сектору з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю  Донецької митниці ДФС залучалися до проведення оглядів товарів, що можуть  порушувати права інтелектуальної власності в 5 випадках. В 4 випадках за результатами оглядів здійснено призупинення митного оформлення товарів за ст. 399 Митного кодексу України (призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру).

                З метою  недопущення  потрапляння контрафактних товарів на український ринок ведеться митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, в якому зазначаються всі необхідні характеристики товарів, які містять такі об’єкти, а також координати власників прав, їх представників та перелік осіб які мають дозвіл на переміщення таких товарів через митний кордон України. Із переліком об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру, можна ознайомитися на сайті ДФС: http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/.

 

Донецькі митники оформили більше 40 тисяч митних декларацій

                Упродовж січня – жовтня 2016 року в Донецькій митниці ДФС оформлено 40 271 митна декларація, що на 8% більше ніж торік. Протягом поточного року спостерігається позитивна динаміка щодо поступового помісячного збільшеннякількостіоформлених митних декларацій у порівнянні з аналогічними  показниками 2015 року.

                Із загальної кількості оформлених митних декларацій 70% – на вивезення товарів за межі митної території України, 16% – на ввезення на митну територію України, 14% –  інші митні режими.

                Зовнішньоторговельний обіг за січень-жовтень 2016 року склав 2 млрд 954 млн доларів. При цьому імпортовано товарів на 531 млн доларів,експортовано – на 2 млрд 423 млн доларів.

                 Оскільки переважна кількість вантажів в митниці – це експортні вантажі, кращім по системі залишається  і показник середнього часу митного оформлення товарів при експорті, який складає 32 хвилини.  Коливання у межах 2 хвилин спостерігається і по середньому  часу митного оформлення товарів при імпорті, який  за відповідний період складає  1 год. 56 хвилин. Відсоток декларацій, оформлених в електронному вигляді, не змінюється і становить майже 100 %.

За даними Державної служби статистики України у січні-серпні 2016року, попри спад зовнішньоекономічної діяльності, що продовжується, доля Донецької області в загальних обсягах складає майже 10% по експорту (третє місце після м. Києва та Дніпропетровської області) та практично 3% по імпорту.

                З серпня 2016 року в митниці працює Інформаційно-телекомунікаційна система органів доходів і зборів «єдине вікно». В рамках реалізації цього принципу в Донецькій митниці ДФС протягом трьох місяців оформлено 722  митні декларації, що складає 6,3% від загальної кількості оформлених митних декларацій за цей період. Працівниками митниці активно проводиться робота у напряму популяризації цього принципу серед суб’єктів ЗЕД, результатом якої стало значне зростання  кількості оформлених митних декларацій зі 155 у серпні – вересні до 567 у жовтні поточного року.

                За десять місяців 2016 року в Донецькій митниці оформлено зовнішньоторговельні операції 554 осіб. З них 53% – експортери, 32% – імпортери, 15% – ті, що здійснювали як експортні, так і імпортні операції.

 

Податковою міліцією Донеччини вже здійснено
26 обшуків по раніше ліквідованому«конвертаційному центру»

Як повідомлялось раніше http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/273777.html, 9 листопада 2016 року працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області спільно з співробітниками об’єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО та Прокуратури Донецької області було припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру», офісні приміщення якого знаходились у м. Києві та м. Слов’янську Донецької області. До «конвертаційного центру» входили три активні учасники та декілька посібників, на ім’я яких були зареєстровані фіктивні підприємства.

           Злочинна діяльність була направлена на мінімізацію податків шляхом «легалізації» сільгосппродукції, вирощеної на території проведення АТО та придбаної за готівку без документального оформлення, яка в подальшому реалізовувалась на адресу легальних підприємств, зернотрейдерів, тощо.

          За результатами проведених слідчо-оперативних дій, направлених на документування злочинних дій учасників та посібників «конвертаційного центру», співробітниками податкової міліції здійснено 26 обшуків, в ході яких вилучено 260 тон сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 1,2 млн грн, 15 печаток «фіктивних» підприємств, комп’ютерна техніка та чорнові записи. Накладено арешт на 15 рахунків, задіяних в злочинній діяльності фірм, та на вилучену сільськогосподарську продукцію. В ході проведених обшуків  вилучено документи, що підтверджують мінімізацію податкових зобов’язань реальних підприємств зернотрейдерів. Вилучені документи та чорнові записи долучено до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

 Слідство триває.

 

Донеччина: у листопаді зафіксовано рекордний
рівень надходжень до зведеного бюджету країни

Лише за останній місяць осені до зведеного бюджету країни платники Донеччини сплатили понад 1 млрд 700 млн гривень. Таким чином, з початку року надходження до бюджетів всіх рівнів по області сягли відмітки 11 млрд 792 млн гривень, що на 3 млрд гривень перевищує минулорічні показники.

Протягом 2016 року спостерігається поступове збільшення надходжень до бюджетів від бізнесу регіону, з 677 млн грн у січні до 1 млрд 700 млн грн у листопаді. Значне підвищення рівня надходжень відбулося завдяки налагодженій роботі фіскальних органів області з платниками податків. Створенню комфортних умов для ведення бізнесу також сприяє постійне вдосконалення електронних сервісів ДФС та функціонування системи електронного адміністрування ПДВ.

До трійці основних джерел формування зведеного бюджету по області увійшли:

56% – податок на доходи фізичних осіб (6202 млн грн);

11,6% – податок на додану вартість (1370 млн грн);

9,8% – екологічний податок (1154 млн грн).

Місцеві бюджети регіону займають 57% від зведеного бюджету Донеччини. Відрахування до місцевих громад за одинадцять місяців 2016 року становлять 6 млрд 732 млн грн, що на 1 млрд 700 млн грн більше ніж за відповідний період минулого року.

До Державного бюджету України з початку року суб’єкти господарювання  Донеччини спрямували 5 млрд грн, що на 37%  або на 1 млрд368 млнгрн  більше, ніж за одинадцять місяців минулого року.

 

Начальник  АОДПІ                                                                                    А.І. Данилюк