тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Узагальнені дані за 9 місяців 2016 року щодо звернень громадян до виконавчого органу Північної селищної ради

Питання практичної реалізації громадянами права на звернення регулюються Конституцією України, Законом України від 02.10.1996 №393/96-ВР “Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07.02.08 №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційних прав на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

Громадяни України мають право звернутися до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Органи місцевого самоврядування розглядають пропозиції, заяви і скарги громадян у відповідності до компетенції, встановленої Конституцією України та Законом України “Про звернення громадян”.

У відповідності до вищезазначеного у виконавчому органі Північної селищної ради регулярно проводиться особистий прийом громадян, а також виїздні прийоми, затверджені розпорядженням селищного голови від 28.12.2015 № 53-р.Графікиопубліковані в газеті «Дзержинский уезд» від07.04.201614, від 14.07.201628. Графік прийому доводиться до відома громадян.

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що і письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

До виконавчого органу Північної селищної радиза 9 місяців 2016 рокунадійшло 382 звернення громадян, що на 99 або 35% більше, ніж в аналогічному періоді 2015 року (в 2015 – 283).

На особистих прийомах надійшло 350 звернення, що склало 92% від загальної кількості звернен, з них: на особистих прийомах звернулось 319 громадян, на виїзних — 31 громадянин.

Письмових звернень до виконавчого органу надійшло 32 або 8% від загальної кількості, в тому числі через вищестоящі інстанції — 14.

Аналізуючи звернення, що надійшли до виконавчого органу, за категоріями – найбільша кількість це питаня реалізації прав і інтересів громадян -109 або 28,6%, це такі питання як оформлення актів про фактичне місце проживання, про спільне проживання матері та дитини, про вчинення нотаріальних дій. Причиною росту звернень за цією категорією є зміні в законодавчих та розпорядчих документах, які регламентують розширення повноважень органів місцевого самоврядування (в частині реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання), порядок отримання пільгового побутового палива та інші. У зв’язку з чим, громадяни звертаються до виконавчого органу за роз’ясненнями, або порушують питання щодо реалізація своїх соціальально-економічних прав.

З питань соціального захисту населення надійшло 94 або 24,6% звернення, що на 81 або 139% більше ніж за аналогічний період минулого року. Причиною збільшення послужило збільшення звернень громадян з питань отримання гуманітарної допомоги.

З житлово-комунальних питань надійшло 96 звернень або 25,2%, що на 100 або 51% менше ніж в аналогічному періоді 2015 року.

З питань земельних відносин — 29 або 7,6%, що на 23 або 21% більше ніж в аналогічному періоді 2015 року. Інші питання — 54 або 14%

Всі звернення розглянуті та зняті з контролю, з них: задоволено — 149, роз’яснено — 229, направлено до інших організацій на підставі статті 7 ЗУ “Про звернення громадян” – 4.

Материали про роботу виконавчого органу із зверненнями громадян розміщено в газеті “Дзержинский уезд” від 09.06.2016 № 23.