тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Артемівська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує (01.11.2016)

Нові форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

02.08.2016 р. набрав  чинності наказ Мінфіну України від 17.06.2016 р. № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» (далі — наказ № 553).

Новий Звіт суттєво скорочено за рахунок уніфікації його форми, в якій згруповано всі види отриманих доходів неприбуткової організації без виділення доходів за окремими ознаками неприбутковості.

Нова форма Звіту передбачає:

заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації в залежності від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

відображення податкового зобов’язання з податку на прибуток у разі нецільового використання отриманих коштів та/або розподілу доходів (прибутків) організації серед засновників (учасників), її членів, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

нове поле для місячного податкового (звітного) періоду (для подання Звіту у разі недотримання вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу);

поле «Відомості про одночасне подання до звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності» (заповнюється у разі подання фінансової звітності за бажанням неприбуткової організації);

відображення у додатку ГД до рядків 1.15.2 ГД, 2.6.2 ГД та 3.1 ГД Звіту (далі — додаток ГД) даних митної декларації за ввезеним товаром та показників нецільового використання гуманітарної допомоги.

 

Повідомлення про прийняття на роботу

ДФС України роз’яснено, що порядок повідомлення ДФС та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413 (далі – постанова № 413).

Відповідно до постанови № 413 повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів ДВС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до постанови № 413 до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Зазначено, що підприємство не подає повідомлення про прийняття на роботу працівника, який без звільнення від своєї основної роботи виконує на тому ж підприємстві поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою).

Лист від 18.10.2016 р. № 22502/6/99-99-13-02-03-15

 

Прощення боргу

ДФС України повідомлено, що з метою оподаткування доходи, отримані платником податку у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, та суми прощеної (анульованої) кредитором у розмірі різниці, розрахованої відповідно до п. 8 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу, слід розглядати окремо.

Зазначено, що оскільки кредитором (банком) у 2015 р. було здійснено анулювання (прощення) основної суми боргу (кредиту), а не суми у розмірі різниці, розрахованої кредитором відповідно до п. 8 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу, то з метою оподаткування сума такого анульованого боргу вважається додатковим благом та включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу з урахуванням норм пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Лист від 18.10.2016 р. № 10940/Ч/99-99-13-02-03-14

 

 

Оподаткування успадкованого майна

ДФС України повідомлено, що до вартості будь-якого об’єкта спадщини (квартири), одержаного спадкоємцем — нерезидентом в Україні від спадкодавця — резидента, незалежно від їх ступеня споріднення зі спадкодавцем, застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб 18 % та військового збору 1,5 %. При цьому спадкоємець — нерезидент зобов’язаний сплатити податок та збір до нотаріального оформлення об’єкта спадщини.

Зазначено, що відповідно до абзацу восьмого частини другої ст. 7 Закону України від 12.07.2001 р. № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» проведення оцінки майна є обов’язковим у випадках оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою.

Лист від 07.10.2016 р. № 10619/Е/99-99-13-02-03-14

 

Звіт із ЄСВ за жовтень подаємо за оновленою формою

18.10.2016 р. набрав чинності наказ Мінфіну від 07.09.2016 р. № 813 (далі — Наказ № 813), яким унесено зміни до Порядку складання звіту з ЄСВ та Інструкції про нарахування ЄСВ.

Наказом № 813 у формі Звіту з ЄСВ слова «престарілим, який», «досяг» замінено відповідно словами «особою похилого віку, яка», «досягла», унаслідок чого форма зазнала змін.

Зважаючи на вказані зміни, подавати звіт із ЄСВ (додаток 4) потрібно буде за оновленою формою.

При цьому, оскільки Наказ № 813 опубліковано вже в жовтні, то вперше відзвітувати з ЄСВ за новою формою роботодавці повинні будуть саме за жовтень 2016 року в листопаді.

 

Як оподатковуються доходи єдинника групи 3,

який перестав бути платником ПДВ посеред звітного кварталу

Питання щодо ставки оподаткування доходів підприємця — єдинника групи 3, що застосовує ставку єдиного податку 3% та який подав заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ одночасно із заявою про застосування ставки 5%, за умови, якщо анулювання його реєстрації як платника ПДВ відбувається до закінчення кварталу.

Відповідно до п. 294.1 ПКУ, податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку групи 3 є календарний квартал.

Отже, зміна ставки з 3% на 5% у такого платника єдиного податку на групі 3 відбудеться з нового податкового (звітного) періоду, тобто доходи платника єдиного податку на групі 3, до кінця податкового (звітного) періоду оподатковуватимуться за ставкою 3%.

(підкатегорія 107.04 системи «ЗІР»)

 

Cпецрежимник змінює напрям використання

необоротних активів: як відкоригувати податковий кредит

При зміні напряму використання товарів/послуг, необоротних активів, у т.ч. якщо з періоду придбання таких товарів/послуг, необоротних активів минуло 1095 днів, сума податкового кредиту, відображена в рядку 10.1 декларації з позначкою «0110», відображається в рядку 13 декларації з позначкою «0110» зі знаком «-», а в декларації з позначкою «0121»/«0122»/«0123» — зі знаком «+», виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів і вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільгоспвиробництві.

Донеччина: сплачено майже 3,5 млрд. грн. єдиного внеску

Саме таку суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплатили платники Донецької області за 9 місяців 2016 року. При цьому у вересні поточного року органи фіскальної служби Донеччини забезпечили надходження єдиного внеску на суму понад 395 млн.  гривень.

Основну частку від надходжень єдиного внеску перерахували підприємства та підприємці м. Маріуполь (873 млн. грн.), Слов’янського району (677 млн. грн.) та Покровського району (543 млн. грн.) Донецької області.

У зв’язку зі змінами у законодавстві, що відбулися з 1 січня поточного року, а саме було зменшено ставку єдиного внеску з 38% до 22%, дещо скоротилися і надходження в порівнянні з відповідним періодом 2015 року. Але разом з цим, зазначені зміни у законодавстві дозволили значно скоротити навантаження на фонд оплати праці для роботодавців, а вивільнені кошти спрямувати на розвиток виробництва та легалізацію найманої праці.

Так, за підсумками проведених заходів з легалізації заробітної плати та трудових відносин працівниками органів фіскальної служби Донеччини було залучено до сплати податків і обов’язкових внесків 15,5 тис. осіб. Додаткові надходження від сплати єдиного внеску склали  8,5 млн. гривень.

Нагадуємо, що з початку року максимальну величину бази нарахування єдиного внеску збільшено із 17 до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 травня 2016 року ця величина складає 36 тис. 250 гривень. Крім того, відтепер єдиний внесок із заробітної плати (доходу) працівників не утримується.

На відновлення довкілля підприємства Донеччини сплатили понад 820 млн. грн. екологічного податку

За три квартали 2016 року підприємства Донецької області до зведеного бюджету перерахували 824 млн. грн. екологічного податку, що у три рази або на 583 млн. грн. більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Надходження екологічного податку є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Екологічний податок сплачується суб’єктами господарювання за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення та скиди безпосередньо у водні об’єкти забруднюючих речовин, а також за розміщення відходів.

На Донеччині платниками екологічного податку зареєстровані понад 1100 підприємств, серед яких понад 40 – це великі підприємства.

Майже 80% від загальної суми надходжень залишились у місцевих бюджах регіону, а саме 659 млн. гривень. Зокрема, до Державного бюджету країни надійшло майже 165 млн. гривень.

Діяльність еко-забруднюючих підприємств дуже негативно впливає на екологічну ситуацію у регіоні та у країні в цілому. Саме тому забезпечення збору екологічного податку є одним з пріоритетних напрямів роботи фіскальної служби Донеччини. 

Фіскальна служба Донеччини: «Подолаємо корупцію разом!»

                Подолання корупційних проявів, викоренення корупції є і залишатиметься пріоритетним завданням органів державної фіскальної служби області. Заходи за цим напрямком вживаються як керівництвом Головного управління ДФС у Донецькій області та державних податкових інспекцій, так і спеціалізованим підрозділом – управлінням внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Донецькій області (УВБ).

За 9 місяців 2016 року УВБ з метою запобігання корупції, усунення причин та умов, що їй сприяють, забезпечення законних прав та інтересів громадян і юридичних осіб в колективах органів ДФС області проведено 585 профілактичних заходів (бесіди, лекції). Проводилась обов’язкова перевірка кандидатів на працевлаштування до органів ДФС області, з 629 кандидатів 4-мбуло вмотивовано відмовлено у призначенні на посади.

Але робота працівників УВБ полягає не тільки у проведенні профілактичних заходів, але й у викритті недобросовісних працівників, які нехтуючи присягою та наданою державою і суспільством довірою, вдаються до порушень службової дисципліни або, навіть, до протиправних дій. Так, протягом 9 місяців 2016 року УВБ проведено 59 службових перевірок стосовно працівників органів ДФС Донецької області, за результатами яких 8  працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Винесено 7 офіційних застережень працівникам про неприпустимість дій або бездіяльності, які можуть призвести до корупційних та інших правопорушень.

За матеріалами УВБ до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно працівників фіскальних органів області було внесено 6 кримінальних проваджень, відповідальність за які передбачена ст. 191, 364, 365, 366 та 368 Кримінального кодексу України.

Важливим джерелом інформації про можливі корупційні прояви є повідомлення правоохоронних органів та громадян. Так, з початку року на антикорупційний сервіс «Пульс» надійшло 10 повідомлень про можливу протиправну поведінку працівників фіскальної служби, одне з яких, нажаль, підтвердилось.

Попри всі заходи, що вживаються, питання корупції залишається актуальним. Так, нещодавно працівниками Прокуратури Донецької області було затримано працівника Артемівської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області за підозрою у отриманні неправомірної вигоди у сумі 5 тис. гривень. Отже, робота з подолання корупційних проявів та нівелювання чинників, що їй сприяють, має продовжуватись.

Головне управління ДФС у Донецькій області висловлює вдячність – як колегам з правоохоронних органів, так і небайдужим громадянам – за будь-яку помірну допомогу в боротьбі з корупційними проявами в органах державної фіскальної служби.

Начальник  АОДПІ                                                                                    А.І. Данилюк