тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Нотаріус як державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

З 13.12.2015 вступили в силу  Закон України  «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деякі інші законодавчі акти України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. Цими Законами передбачено багато новацій, які полягають у передачі повноважень з державної реєстрації бізнесу від територіальних органів Міністерства юстиції України на місця та нотаріусам, створенні єдиного державного реєстру як єдиної державної інформаційної системи, запровадженні електронних сервісів, введення принципу екстериторіальності, встановлення диференційованого підходу до сплати адміністративного збору – залежно від строків проведення держреєстрації.

Також зазначеним законом запроваджено можливість оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної реєстрації в адміністративному порядку. Особа, яка вважає, що її права порушено, зможе оскаржити відповідні дії чи рішення до територіального органу Міністерства юстиції. А у разі незгоди з рішенням вказаного органу за результатом розгляду скарги, його можна буде оскаржити до Міністерства юстиції або до суду.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», нотаріус визначений державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Також визначено коло відносин, щодо яких нотаріус є державним реєстратором – у разі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, крім державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої символіки, державної реєстрації структурних утворень та територіальних осередків вищевказаних суб’єктів, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання.

Статус нотаріуса як державного реєстратора встановлюється нормами цього Закону і не відрізняється від статусу інших реєстраторів щодо:

– обсягу повноважень;

– прийняття та перевірки документів;

– зупинення розгляду документів;

– відмови у державній реєстрації;

– розгляду документів (в тому числі строків розгляду);

– проведення реєстраційних дій та роботи з Єдиним державним реєстром;

– формування реєстраційних справ;

– виправлення помилок;

– оскарження дій реєстратора.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі:

– документів, що подаються заявником для державної реєстрації;

– судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”;

– рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку відповідно до статті 34 цього Закону.

Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що 

подаються заявником для державної реєстрації, включає:

заповнення форми заяви про державну реєстрацію – у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);

прийом документів за описом – у разі подання документів у паперовій формі;

виготовлення копій документів в електронній формі – у разі подання документів у паперовій формі;

внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

 перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.

Слід зазначити, що відомості реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців є відкритими та загальнодоступними. За допомогою онлайн сервісів Міністерства юстиції можливо здійснити пошук запитів, а також зробити безоплатний запит для надання відомостей, подати заяву для реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців  здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів.Строк розгляду окремо визначених Законом документів може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів. Державна реєстрація може проводитися у скорочені строки. Підстави, порядок та розмір плати за проведення державної реєстрації у скорочені строки встановлюються Кабінетом Міністрів України.

При цьому слід зауважити, що нотаріус, який провів реєстраційну дію, не зберігає реєстраційну справу, а протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи, а саме: до виконавчих органів міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях за місцезнаходженням юридичної особи, фізичної особи – підприємця, в яких відповідно до ч. 3 статті 29 Закону зберігаються реєстраційні справи.

Справляння плати (адміністративного збору) у сфері державної реєстрації встановлено ст. 36 Закону. Щодо відносин, стосовно яких реєстраційні дії вчиняє нотаріус, можна виокремити наступні платежі:

– 0,3 мінімальної заробітної плати – за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

– 0,1 мінімальної заробітної плати – за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця;

За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою статті 29 Закону.

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмірі:

0,05 мінімальної заробітної плати – за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі;

0,07 мінімальної заробітної плати – за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі;

75 відсотків плати за надання відповідного документа в паперовій формі – за надання витягу в електронній формі та документа в електронній формі, що міститься в реєстраційні справі.

Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень

Фінансове забезпечення приватних нотаріусів здійснюється за рахунок 60 % коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів, які здійснили державну реєстрацію.