тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Інформація щодо ставок адміністративного збору за проведення державної реєстрації прав, внесення змін до записів Державного реєстру та плата за надання інформації

Відділ реєстрації речових прав, юридичних осіб та фізичних осіб —підприємців виконавчого органу Торецької міської ради доводить до відома фізичних та юридичних осіб, що 13.12.2015 року набув чинності Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 26.11.2015 року № 834 — VІІІ. Вказаним законом внесено зміни до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 01.07.2004 № 1952-ІV шляхом викладення його в новій редакції.

У зв’язку з чим змінилися ставки адміністративного збору за проведення державної реєстрації прав, внесення змін до записів Державного реєстру та плата за надання інформації. На підставі вищевикладеного повідомляємо розрахунок адміністративного збору відповідно до ст. 19,34 Закону.

Найменування послуг відповідно до ст. 34 Закону та строки їх проведення відповідно до ст. 19 закону

2016 р. мін. зар. плата = 1378,00 грн.

Плата грн.

50% (п. 4 ст. 34) реєстрації речових прав похідних від права власності

За державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім державної реєстрації права власнсоті на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк що не перевіщує 5 робочих днів

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

 

140

70

За державну реєстрацію право власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк що не перевищує 14 робочих днів

1 мінімальна заробітна плата

1380

690

За державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк 7 робочих днів

5 мінімальних заробітних плат

6890

3450

За державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви

10 мінімальних заробітних плат

13780

6890

За державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк 2 робочих дні

1 мінімальна заробітна плата

1380

690

За державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви

2 мінімальні заробітної плати

2760

1380

За державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 2-х годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви

5 мінімальних заробітних плат

6890

3450

За державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, у строки, визначені статею 34 Закону (п. 4 ч. 1 ст. 34)

50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію права власності

За державну реєстрацію обтяжень у строк, що не перевищує 24 годин, крім вихідних та святкових днів

0,05 розміру мінімальної заробітної плати

70

За державну реєстрацію обтяжень протягом 2-х годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви

0,5 розміру мінімальної заробітної плати

690

За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущенної з вини заявника

0,04 розміру мінімальної заробітної плати

60

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців регулюються Конституцією України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців.

Державний реєстратор:

– приймає документи;

– перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

– перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

– проводить реєстраційну дію шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

– веде Єдиний державний реєстр;

– веде реєстраційні справи;

– здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:

№ з\п

Назва реєстраційної дії

Оплата

1

За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

0,3 мінімальної заробітної плати, або 410 грн.

2

За державну реєстрацію змін до відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи-підприємця

0,1 мінімальної заробітної плати, або 140 грн.

3

За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі

75 відсотків адміністративного збору, встановленого для даної реєстраційної дії

4

За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

30 відсотків адміністративного збору

5

За надання виписки для проставлення апостилю та витягу у паперовій формі

0,05 мінімальної заробітної плати, або 70 грн.

6

За надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі

0,07 мінімальної заробітної плати, або 96 грн.

7

За надання витягу в електронній формі та документа в електронній формі, що міститься в реєстраційній справі

75 відсотків плати, встановленої для даної реєстраційної дії

У разі відмови у державній реєстрації адміністративний збір не повертається.

Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зараховується до бюджету у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи звільняються від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію та від плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів.

Шановні громадяни м. Торецька нагадуємо Вам, що з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців необхідно звертатися до відділу реєстрації речових прав, юридичних осіб та фізичних осіб —підприємців виконавчого органу Торецької міської ради, який розташований за адресою: м. Торецьк, вул. Героїв Праці, буд. 3., прийом громадян здійснюється щоденно з 7.30 до 16.00 години (крім суботи та неділі).