тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Інформація стосовно обрахування доходу для призначення субсидії

Постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 № 635 «Про внесення змін до Положення про Порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (далі – Постанова) внесені зміни до порядку надання субсидії:

  • Стосовно обрахування доходу для призначення субсидії

До сукупного доходу не враховуються сплачені особою аліменти, доходи  від  розміщення  депозитів,  оплата  праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі  в  день голосування, дні встановлення підсумків голосування та   результатів  виборів,  допомога  громадських та благодійних організацій,  допомога  на  поховання,  одноразова  допомога,  яка надається  відповідно  до  законодавства  або за рішеннями органів виконавчої   влади   та   місцевого  самоврядування,  підприємств,
установ,  організацій  незалежно  від  форми  власності,  вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються  в  порядку відшкодування   шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження   його  здоров’я,  що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

Якщо  в  особи, яка досягла 18-річного віку станом на 1 січня року,  за  який  враховуються  доходи  для  призначення  субсидії, середньомісячний  сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого  для  працездатних  осіб станом на 31 грудня цього ж року,  або  в  якої  відсутні доходи, але вона навчалася за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для    розрахунку    субсидії середньомісячний  дохід  такої  особи визначається на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом
на  31  грудня  року,  за який враховуються доходи для призначення субсидії. 

Якщо  в  особи, яка досягла 18-річного віку станом на 1 січня року,  за  який  враховуються  доходи  для  призначення  субсидії, середньомісячний  сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого  для  працездатних  осіб станом на 31 грудня цього ж року,  але яка протягом зазначеного періоду отримувала хоча б один з   наступних   видів  доходу:  пенсію,  стипендію,  допомогу  при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення  нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам,  допомогу  по  догляду за інвалідом I та II групи внаслідок  психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на  пенсію  та  інвалідам,  допомогу  по  безробіттю  або будь-які доходи,  отримані особою, яка не досягла 18-річного віку станом на 31  грудня року, за який враховуються такі доходи, то у розрахунок субсидії  включаються  фактичні  розміри  отриманих такими особами доходів.

Якщо  в  особи, яка досягла 18-річного віку станом на 1 січня року,  за  який  враховуються  доходи  для  призначення  субсидії, відсутні доходи, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої  особи  визначається  на  рівні  двох  розмірів прожиткового мінімуму,  встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року,  за  який  враховуються  доходи для призначення субсидії. В окремих випадках за рішенням  комісії, з розгляду спірних  питань при призначенні житлових субсидій ,  для  осіб,  які  проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні  одного прожиткового  мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на  31  грудня  року, за який враховуються доходи.

Для  осіб, які протягом року, за який враховуються доходи   для призначення  субсидії,  перебували на строковій військовій службі, середньомісячний   сукупний  дохід  незалежно  від  отриманих   (не отриманих)   такою   особою  доходів  визначається  на рівні  половини розміру прожиткового  мінімуму,  встановленого  для  працездатних  осіб станом  на 31 грудня року, за який  враховуються  доходи.

У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим  пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до  її  середньомісячного  сукупного  доходу  враховується розмір пенсії  за  місяць,  що  передує  місяцю, з якого призначається субсидія. 

На опалювальний період 2016-2017 в розрахунок житлової субсидії буде братися дохід за 2015 рік.

Згідно з  Законом України «Про державний бюджет України на 2015 рік» прожитковий мінімум  на  одну  особу в  розрахунку  на  місяць   становить :  з  січня 2015  року – 1176грн.,

з вересня 2015 року – 1330грн.

Для отримання консультації з питання призначення житлової субсидії, громадяни можуть звернутися до Департаменту соціального захисту населення щоденно (крім суботи та неділі) за адресою:  м. Торецьк,  вул.  Євгена Седнєва, 1  або     зателефонувати   за  номерами: 4-17-31, 

4-02-05 та 4-02-63.

Директор Департаменту соціального захисту населення Торецької міської ради               О.В.Кузін