тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Артемівська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує (18.10.2016)

Строк оренди землі сільськогосподарського
призначення, на якій проводиться гідротехнічна
меліорація, не може бути меншим 10 років

На офіційному веб-порталі Верховної Ради з’явився текст Закону України від 20.09.2016 р. № 1532-VIII, яким уносяться зміни до низки законодавчих актів щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація.

Зокрема ст. 93 Земельного кодексу України доповнено положенням, згідно з яким для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, не може бути меншим як 10 років.

Окрім того, у ст. 19 Закону України «Про оренду землі» від 06.10.1998 р. № 161-XIV включили імперативну норму, яка визначає, що договір оренди землі має передбачати зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції в розвиток і модернізацію відповідних меліоративних систем й об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.

 

Чи складається розрахунок коригування
до податкової накладної в разі повернення коштів покупцю

У разі повернення покупцем (кінцевим споживачем) товарів, повернені такому покупцю кошти з урахуванням ПДВ ураховуються в щоденних загальних підсумках, які фіксуються у Z-звітах (касових звітах), податкових накладних, складених на підставі таких звітів.

Тому до податкової накладної, складеної за щоденним підсумком операцій із постачання товарів за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), з урахуванням повернення покупцю (кінцевому споживачу) коштів, якщо таким покупцем товар повернено, розрахунок коригування кількісних і вартісних показників не складається.

ідкатегорія 101.07 системи «ЗІР» )

Формування податкового кредиту

без отримання податкової накладної

Чи має право платник податку нараховувати податковий кредит при отриманні послуг водопостачання та водовідведення на підставі рахунку, який виставляє постачальник таких послуг, якщо вартість послуг визначено за встановленим тарифом згідно із затвердженими нормативами, оскільки відсутні прилади обліку (лічильники)?


Згідно з пп. «а» п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу до складу податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення платником податку операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Відповідно до п. 198.2 зазначеної статті для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється приладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів (послуг) засвідчується даними обліку.

Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту без отримання податкової накладної, можуть бути документи, зазначені у п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу, зокрема рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форму яких встановлено міжнародними стандартами.

Отже, оскільки факт постачання послуг водопостачання та водовідведення має підтверджуватися даними обліку, сформованими на підставі показників відповідних приладів обліку, рахунки, сформовані за тарифами (а не за показниками приладів обліку), не є підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту, без наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної.

Таким чином, платник податку може віднести суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення ним операцій з придбання послуг водопостачання та водовідведення до складу податкового кредиту за умови наявності складеної та зареєстрованої постачальником таких послуг в ЄРПН податкової накладної або на підставі рахунку, що виставляється такому платнику за надані послуги, який відповідає вимогам п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу.

Чи обкладається ПДВ сума компенсації

орендної плати за землю комунальної власності,

що отримана орендарем від суборендаря

ДФСУ в листі від 13.09.2016 р. № 19853/6/99-99-15-03-02-15 зазначила: операція з передання платником податку орендованої ним земельної ділянки в користування особі з метою обкладення ПДВ є операцією з постачання послуг з оренди (суборенди) майна, яка є об’єктом обкладення ПДВ й оподатковується в загальновстановленому порядку за ставкою 20%.

Кошти, які надійшли платнику податку  згідно з укладеним договором як компенсація сплаченої ним орендної плати за землю, котра перебуває в комунальній власності, включаються до бази обкладення ПДВ платника податку.

 

Оплата додаткових відпусток чорнобильцям

1 та 2 категорій є базою нарахування ПДФО та ЄСВ

Оплата додаткових відпусток особам, віднесеним до 1 та 2 категорій постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, включається до складу заробітної плати й підлягає обкладенню ПДФО та є базою нарахування ЄСВ.

Адже до Переліку видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, включено виплати в установленому розмірі особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (крім надбавок і доплат до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених законодавством, за роботу на територіях радіоактивного забруднення, оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796). А до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку згідно з умовами трудового договору (контракту) (пп. 164.2.1 ПКУ).

ист ДФС  від 29.09.2016 р. № 21108/6/99-99-13-02-03-15).

 

Чи застосовується РРО під час надання

консультаційних послуг через Інтернет,

якщо розрахунок проводився платіжною карткою

ДФС у листі від 17.08.2016 р. № 17922/6/99-99-14-05-01-15 зазначила: РРО не використовується, якщо не визначено місце розрахунків, проведених на підставі рахунка в безготівковій формі за допомогою платіжних карт Visa і MasterCard під час надання інформаційно-консультаційних послуг, отримання комп’ютерних й інших програм за допомогою мережі Інтернет.

Також указується: розрахунковий документ (чек) може бути виданий покупцеві кур’єром (поштовою службою) у разі передання покупцю придбаного товару та сплати ним коштів за його придбання. Водночас такий розрахунковий документ (чек) повинен бути роздрукований із використанням РРО, зареєстрованого на такого кур’єра (поштову службу).

 

Справляння акцизного податку з пива солодового

ДФС України повідомлено, що якщо суб’єкт господарювання виробляє і реалізує у роздрібній торгівлі пиво солодове, то він оподатковує акцизним податком операції з реалізації пива і як виробник, і як суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі.

Також зазначено, що при здійсненні роздрібної реалізації виробником пива солодового власного виробництва через заклад роздрібної торгівлі (ресторан-броварню) оподаткування акцизним податком обсягів пива здійснюється одночасно за специфічною ставкою акцизного податку у розмірі 2,48 грн. за 1 л та адвалорною ставкою у розмірі 5% від вартості (з ПДВ та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів при його реалізації.

При цьому відповідно до п. 217.1 ст. 217 Податкового кодексу суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, а також реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі визначаються платником податку самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань.

Лист від 28.09.2016 р. № 10209/О/99-99-15-03-03-14

Безоплатне перерахування коштів

неприбутковим організаціям

ДФС України роз’яснено, що у разі перерахування коштів на користь неприбуткової організації формується різниця відповідно до положень пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу.
Зазначено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, відповідали умовам, визначеним п. 133.4. ст. 133 Податкового кодексу, у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу).

Водночас якщо фінансовий результат попереднього звітного року є від’ємним (об’єкт оподаткування податку на прибуток відсутній), то фінансовий результат до оподаткування поточного року необхідно збільшити на всю суму безоплатно перерахованих коштів неприбутковим організаціям.

Лист від 16.09.2016 р. № 20223/6/99-99-15-02-02-15

Коригування фінансового результату

ДФС України повідомлено, що якщо державне нерухоме майно підпадає під визначення основних засобів і використовується платником податку у господарській діяльності і по ньому нараховується амортизація відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, то коригування фінансового результату до оподаткування по таких основних засобах здійснюється відповідно до ст. 138 Податкового кодексу та відображається в додатку Р1 до рядка 03 Р1 декларації з податку на прибуток (Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів).

Лист від 19.09.2016 р. № 20299/6/99-99-15-02-02-15

Яких помилок припускаються платники

рентної плати за користування

радіочастотним ресурсом при заповненні звітності

Звертаємо увагу платників податків, що за результатами проведеного ДФС аналізу звітності з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України виявлені такі методологічні помилки:

  • неправильне застосування розміру встановлених ставок рентної плати;
  • неправильне заповнення коду радіозв’язку.

Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України в гривнях за 1 МГц смуги радіочастот на місяць визначені п. 254.4 ПКУ. Платники рентної плати обчислюють її суму виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок і ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо (пп. 254.5.2 ПКУ).

Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15х2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75 (п. 254.4 ПКУ).

Донеччина: на підтримку армії

мобілізовано понад  346 млн. гривень

За січень-вересень 2016 року мешканці Донецької області на підтримку обороноздатності держави спрямували понад 346 млн. грн. військового збору. Середньомісячний показник надходжень у 2016 році складає понад 38 млн. грн., натомість у минулому році цей показник по області був на рівні лише  33 млн. грн. на місяць, тобто на 5 млн. грн. менше. Крім того, сплата військового збору продовжує постійно зростати.

Такий ріст надходжень військового збору до державного бюджету країни, насамперед, зумовлений підвищенням рівня заробітних плат та пенсій, від чого напряму залежить сплата зазначеного податку. Але й не менш важливу роль у надходженнях до бюджету відіграє сумлінне ставлення платників податків до своїх обов’язків.

Донецька митниця ДФС: майже півсотні

протоколів про порушення митних правил

                Протягом дев’яти місяців 2016 року Донецькою митницею ДФС виявлено та задокументовано 47 порушень митних правил, що на 23 порушення митних правил більше, ніж за відповідний період минулого року.

                Аналіз правопорушень свідчить, що найбільш поширеними порушеннями митних правил є: 

          зберігання товарів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю;

           порушення строків транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу на митну територію України.

Співробітниками управління боротьби з митними правопорушеннями Донецької митниці ДФС спільно з представниками правоохоронних та контролюючих органів проведено 18 заходів, що в 4,5 рази більше ніж за відповідний період 2015 року.Результатом проведеної роботи стало виявлення 16 порушень митних правил з реально вилученими предметами на суму більше 35 тис. гривень.

Протягом дев’яти місяців 2016 року Донецькою митницею ДФС перераховано до Державного бюджету України штрафних санкцій за порушення митного законодавства на загальну суму більше 215 тис. грн., що на 60% перевищує показники минулого року.

Ключі електронного цифрового підпису

вже отримали майже 6 тисяч платників Донеччини

Протягом 9 місяців 2016 року у відокремлених підрозділах Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України, які розташовані у м. Краматорську (бул. Машинобудівників, 22)  та м. Маріуполі (пр. Металургів, 193), 5929 платників Донецької області отримали безкоштовні ключі  електронного цифрового підпису.

Найчастіше безкоштовними послугами з отримання ключів користуються платники-фізичні особи. Так, з початку року ключі  електронного цифрового підпису отримали понад 3,5 тис. фізичних осіб та майже 2,4 тис. юридичних осіб.

Серед платників Донеччини набуває популярності сервіс «Електронний кабінет платника податків». За дев’ять місяців поточного року користувачами Електронного кабінету стали понад 5 тис. платників Донецької області.

Нагадаємо, що переглянути відео інструкцію з користування сервісом «Електронний кабінет платника податків» можна на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням http://sfs.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi-materi/2964.html

Донеччина: з початку року надано

майже 122 тисячі адміністративних послуг

За дев’ять місяців поточного року фіскальною службою Донецької області надано майже 122 тис. адміністративних послуг, що на 2,9 тис. послуг більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У вересні 2016 року зафіксовано понад 100 тис. звернень представників бізнесу та громадян за отриманням послуг, з них до центрів обслуговування платників – майже 98,5 тисяч. За вказаними зверненнями платникам податків надано понад 15,8 тис. адміністративних послуг, у тому числі в центрах обслуговування платників – понад 15,6 тис. послуг. 

Найбільш поширеною послугою, що надається, залишається адміністративна послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. У вересні цього року громадяни отримали 9429 таких карток, питома вага від загальної кількості отриманих у звітному місяці адмінпослуг – 59,6%.

Головним управлінням ДФС у Донецькій області у вересні 2016 року надано 819 адмінпослуг: видано 386 ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та 351 ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, а також 78 реєстраційних номерів облікової картки платника податків.

З більш детальною інформацією щодо контактів та адрес Центрів обслуговування платників можна ознайомитись на офіційному субсайті ГУ ДФС у Донецькій області за посиланням http://dn.sfs.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-administrativnih-poslu/.

В.о. начальника АОДПІ                                                                                                         С.М. Андрющенко