тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Шановні суб’єкти підприємницької діяльності!

Відповідно  до  розпорядження  голови  облдержадміністрації,  керівника  обласної  військово-цивільної  адміністрації  від  18.03.2016  № 212  «Про Порядок  часткової  компенсації  відсоткових  ставок  за  кредитами,  що  надаються  на  реалізацію  проектів  суб’єктів  малого  і  середнього   підприємництва»,  облдержадміністрацією  оголошено  четвертий  конкурсний  відбір  проектів  суб’єктів  малого  і  середнього  підприємництва,  за  яким  буде  надаватися  часткова  компенсація  відсоткових  ставок  за  залученими  кредитами.

Кошти  обласного  бюджету  спрямовуються  на  часткову  компенсацію  фактично  сплачених  у  відповідному  бюджетному  році  відсоткових  ставок  за  кредитами,  залученими  суб’єктами  малого  і  середнього  підприємництва  на  реалізацію  проектів,  що  відповідають  пріоритетним  напрямам  соціально-економічного  розвитку  регіону  та  умовами,  якими  передбачається: 

– надання  послуг  у  галузі  житлово-комунального  господарства;

– машинобудування,  виробництво  машин,  устаткування,  готових  металевих  виробів;

– виробництво  та  переробка  сільськогосподарської  продукції  (у  тому  числі  створення  міні-виробництв  з  переробки  сільськогосподарської  продукції);

– вироблення  швейних  виробів  та  взуття  (легка  промисловість);

– виробництво  будівельних  матеріалів;

– виробництво  електричного,  електронного  та  оптичного  устаткування  приладобудування;

– впровадження  екологічних  та  енергозберігаючих  технологій,  виробництво  продукції  для  енергозбереження;

– освоєння та  розроблення  високотехнологічних  виробів,  впровадження  інноваційних  технологій,  нових  програмних  продуктів;

– модернізація,  оновлення  та  придбання  основних  фондів.

Заявки на участь у конкурсному відборі  та  відповідні  документи  подаються        

до 27 жовтня 2016  року  до  департаменту  економіки  облдержадміністрації  за  адресою:  м.  Краматорськ, вул.  Ярослава  Мудрого, 48а, каб. 213, 214.  Конкурсний  відбір  буде  проведено 03  листопада  2016  року.

Більш    детальна  інформація  розміщена  на  офіційному  сайті   облдержадмініст-

рації  dn.gov.ua (підрозділ  «Малий  та  середній  бізнес»  розділу  «Поточна  діяльність»).

 

Виконавчий  орган Торецької  міської  ради