тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Артемівська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує (15.08.2016)

Сельхозпредприятие изменило использование ОС: как откорректировать налоговый кредит

ГФС в письме от 18.07.2016 г. № 15382/6/99-99-15-03-02-15 отметила, что плательщики НДС, применяющие специальный режим налогообложения НДС, кроме налоговой декларации по НДС с отметкой “0110” подают налоговую декларацию с отметкой “0121”/”0122″/”0123″, которая является неотъемлемой частью отчетности за соответствующий отчетный период. В налоговую декларацию включаются только те операции, которые касаются специального режима налогообложения НДС. В строке 13 налоговой декларации по НДС с пометкой “0121”/”0122″/”0123″ отражается корректировка налогового кредита, связанная с использованием ранее приобретенных товаров/услуг, необоротных активов частично для изготовления сельскохозяйственными предприятиями с/х товаров/услуг, а частично для изготовления других товаров/услуг. Такая корректировка проводится, исходя из балансовой (остаточной) стоимости необоротных активов и стоимости остатков товаров согласно доли их использования в операциях с/х производства и в других операциях, в частности в случае изменения направления использования товаров/услуг, необоротных активов. Строка 13 налоговой декларации по НДС с пометкой “0121”/”0122″/”0123″ равна сумме значений строк 8 таблиц 1 – 3 (ДС 10) (приложение 10)

 

Про зменшення фінансового результату до оподаткування на суму доходів у вигляді дивідендів

Державна фіскальна служба України у зв’язку з надходженням запитів платників податків та керуючись п. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє, що для застосування положень п.п. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Кодексу щодо коригування фінансового результату до оподаткування платниками податку на прибуток слід керуватись листом Міністерства фінансів України від 25.07.2016 № 31-11130-09-10/21370 (розміщено за адресою: http://sfs.gov.ua/data/material/000/191/261787/1591_M_nf_n_S_.pdf).  Податкові консультації з питання коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті від інших платників податків, застосовуються у частині, що не суперечить цьому роз’ясненню. 

Відповідний лист Державної фіскальної служби України від 04.08.2016 № 26581/7/99-99-15-02-02-17 розміщено за адресою: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/261787.html

Як за допомогою «Бази знань» ДФС самостійно знаходити відповідь на запитання?

У Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (‪#‎ЗІР) ви можете оперативно, у зручній для вас формі отримувати актуальну інформацію щодо змін у податковому, митному та іншому законодавстві, контроль за додержанням якого покладено на ДФС.
Для отримання необхідної інформації користуйтеся розділами ЗІР (http://zir.sfs.gov.ua/): «Необхідно знати», «Актуальні запитання», «Останні зміни в законодавстві», та «Інтерактивна мапа».
Якщо ви не отримали необхідної інформації, ви маєте можливість в режимі оn-line зателефонувати до Контакт-центру ДФС за телефонним номером: 0 800 501 007, або надіслати запитання на електронну адресу idd@sfs.gov.ua.

У Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР), який функціонує на веб-порталі ДФС, запроваджено новий розділ – «Ставки податків і зборів». Про це розповів в.о. директора Інформаційно-довідкового департаменту ДФС Андрій Кушнір.

«Новий розділ створено для зручного пошуку та аналізу інформації про ставки загальнодержавних та місцевих податків і зборів, ЄСВ, оподаткування товарів в залежності від обраного митного режиму. Відтепер отримати необхідну інформацію можна оперативно, у будь-який час», – підкреслив Андрій Кушнір.
http://zir.sfs.gov.ua/main/index/stavki

Які рядки в уточнюючому розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок потрібно заповнювати – усі, чи тільки ті, якими виправляються помилки, допущені у раніше поданій декларації?

В уточнюючому розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок) відображаються всі заповнені рядки податкової декларації (далі – декларація), що уточнюється. В графу 4 уточнюючого розрахунку переносяться показники декларації; у графі 5 відображаються всі показники декларації з урахуванням виправлених помилок; в графі 6 відображається абсолютне значення помилки по всіх заповнених в уточнюючому розрахунку рядках з відповідним знаком (+/-), у разі якщо абсолютне значення дорівнює нулю, то відповідний рядок не заповнюється.

Яким чином виправити помилки, що допущені при заповненні уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ?

Виправлення помилок, що допущені при заповненні уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість, здійснюється виключно шляхом подання нового уточнюючого розрахунку з урахуванням показників попереднього уточнюючого розрахунку.

Яким чином заповнюється уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, допущених у періодах до 01.01.2016, які виявлені після 01.02.2016?

З метою забезпечення реалізації права платників податків на самостійне виправлення помилок, наданого ст. 50 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), починаючи з 23.02.2016 року уточнення (коригування) податкових декларацій з податку на додану вартість, в частині внесення змін до складу податкових зобов’язань та податкового кредиту здійснюється шляхом подання уточнюючого розрахунку за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 «Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість. Враховуючи, що нова форма податкової декларації містить номери і назви рядків, відмінні від форми декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 (далі – Наказ № 966), для коригування даних, наведених у декларації, форма якої затверджена Наказом № 966, потрібно вписувати у нову форму показники до найбільш відповідних за змістом нових рядків.

Яким чином виправити помилку, допущену в додатку 3 та/або додатку 4 до податкової декларації з ПДВ (у тому числі у разі самостійно виявленої платником помилки або якщо помилка не вплинула на суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню)?

Оскільки додатки до декларації є складовою частиною декларації, а подання уточнюючого розрахунку є одним із способів виправлення платником податку самостійно виявлених помилок у показниках раніше поданої податкової декларації з ПДВ (далі – декларація), то виправлення помилок, що виникли при заповненні додатку 3 до декларації «Розрахунку суми бюджетного відшкодування (Д3)» (далі – додаток 3) та додатку 4 до декларації «Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4)» (далі – додаток 4), здійснюється шляхом подання уточнюючого розрахунку разом з додатком 3 та/або з додатком 4 з відміткою «уточнюючий». Незалежно від того вплинула чи ні така помилка на вартісні показники декларації уточнюючі додатки 3 та/або 4 повинні містити уточнені показники, які є правильними.

Як виправити помилку, допущену у додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість, яка вплинула або не вплинула на числові показники декларації?

Виправлення помилок у записах по контрагентам у додатку 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» (далі – Розшифровка) проводиться способом коригування: Приклад 1. Для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового номеру контрагента (далі – ІПН) (покупця або постачальника) в уточнюючій Розшифровці: 1) повторюється помилковий запис ІПН, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком «-» (тобто сторнуються); 2) вказується правильний запис за операціями з контрагентом за звітний (податковий) період, за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники); 3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється. Приклад 2. У разі необхідності зменшити/збільшити обсяг постачання та суму ПДВ, задекларованих за операціями з одним контрагентом, та відповідно, збільшити/зменшити їх за операціями з іншим контрагентом, в уточнюючій Розшифровці: 1) відображаються суми уточнення у розрізі контрагентів (зі знаком «+» відображаються не в повній мірі задекларовані суми за операціями з контрагентом, зі знаком «-» – зайво задекларовані суми за операціями з контрагентом); 2) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється. Приклад 3. У разі необхідності зменшити обсяг постачання та суму ПДВ в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН та доповнити, у зв’язку з цим, Розшифровку новим записом для платника податку – покупця в уточнюючій Розшифровці: 1) операції з платником податку – покупцем за звітний період записуються повністю (включаючи вартісні показники); 2) в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН обсяг постачання та сума ПДВ зменшується, сума уточнення зазначається зі знаком «-» (сторнується); 3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється. Приклад 4. У разі необхідності скоригувати обсяг постачання та суму ПДВ в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН та доповнити не в повній мірі відображені (зайво вказані) суми за операціями для платника податку – покупця в уточнюючій Розшифровці: 1) зазначається сума уточнення збільшення або зменшення обсягу постачання та суми ПДВ за операціями з платником податку – покупцем зі знаком «+» або «-»; 2) в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН обсяг постачання та сума ПДВ уточнюється (збільшується або зменшується) зі знаком «+» або «-»; 3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється. Виправлення помилок, допущених у Розшифровках, які потребують уточнень показників у складі податкової декларації з ПДВ за будь-який наступний період, проводиться шляхом подання Уточнюючого розрахунку, до якого додається уточнююча Розшифровка у розрізі контрагентів. При цьому вартісні показники як Розшифровки, так і Уточнюючого розрахунку відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком.

Протягом якого терміну платник податку має право подати уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ та виправити у розділі II додатку 5 до податкової декларації з ПДВ невірно вказаний індивідуальний податковий номер постачальника товарів/послуг, якщо з дати складання податкової накладної минуло 365 календарних днів?

Якщо в розд. ІІ додатка 5 до податкової декларації з ПДВ платник податку невірно зазначив індивідуальний податковий номер постачальника товарів/послуг на підставі отриманої податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, то він має право скласти уточнюючий розрахунок до такої декларації з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу України, та виправити зазначену помилку.

Яким чином виправити помилку допущену у додатку 6 «Довідка (Д6)» до податкової декларації з ПДВ, яка вплинула/не вплинула на числові показники податкової декларації з ПДВ?

 Виправлення помилок у додатку 6 «Довідка (Д6)» (далі – додаток 6) до податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, до якого додається додаток 6 до декларації з відміткою «уточнюючий». У додатку 6 помилки виправляються методом «сторно», а саме одним рядком помилковий запис вказується зі знаком «-» та вказується правильний запис. Якщо помилка вплинула на числові показники декларації, при заповненні уточнюючого розрахунку у графі 4 відображаються всі заповнені показники декларації, яка уточнюється, у графі 5 – всі показники декларації з урахуванням виправлених помилок, в графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення) з відповідним знаком (+/-). У разі якщо абсолютне значення дорівнює нулю, то така графа відповідного рядка не заповнюється.

Який порядок виправлення помилок у додатку 9 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг» до податкової декларації з ПДВ «0121»/«0122»/«0123»/«0130»?

 Згідно із п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) та п. 1 розд. IV Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (далі – Порядок № 21), у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податку самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку. Згідно з п. 8 розд. VІ Порядку № 21 у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників. Виправлення помилок у додатку 9 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС9)» до декларації (далі – Додаток 9), який подано у складі декларації «0121»/«0122»/«0123»/«0130», у зв’язку з невірно перенесеними показниками з податкової декларації, проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку, до якого додається додаток 9 з уточненими показниками. При цьому в уточнюючому розрахунку до графи 4 переносяться показники декларації до якої уточнюється додаток 9, до графи 5 – відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок (в даному випадку вони відповідають показникам графи 4), а графа 6 не заповнюється. У випадку виявлення помилки в додатку 9 до кінця граничного терміну подання декларації за звітний період, в додатку 9 проставляється позначка в графі 012 «Звітний новий», якщо після настання граничного терміну – в графі 013 «Уточнюючий».

Методика виправлення помилок у формі № ‪#‎1ДФ

Порядок проведення коригувань у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) наведено у наказі Міністерства фінансів України від 13.01.15 № 4.

Насамперед слід врахувати період, за який виправляємо помилки або неточності. Якщо недостовірні відомості виявлено у звітності, яка сформована та подана за звітний квартал до закінчення граничного строку його подання, у реквізитах розрахунку відмічається відповідна клітинка «Звітний новий». Якщо ж термін подання форми № 1ДФ вже минув – у реквізитах відмічаємо – “Уточнюючий”. Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим.

Реквізити «Порція», «Працювало за трудовими договорами (контрактами)», «Працювало за цивільно-правовими договорами» повинні відповідати тим, що були зазначені у звіті, який коригується.

Якщо помилка стосується ПДФО, то у розділі І Податкового розрахунку слід проставити інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Отож, у випадку виявлення помилки у попередній звітності, слід продублювати всі графи помилкового рядка та у графі 9 указати “1” – на його виключення.

Щодо інформації, яку пропустили та не включили у попередню звітність – у рядку заповнюються усі графи та у графі 9 вказується “0” – на введення рядка.

Тобто, в оновленій звітності має бути наведена інформація лише за рядками, які виправляються чи прибираються або ж додаються – в одних рядках буде зазначено інформацію, яка виключає попередньо задекларовані дані, в інших – відображається вірна інформація. Рядки з достовірними даними з раніше поданої №1ДФ дублювати не потрібно, оскільки це призведе до подвоєння інформації.

Якщо ж виникла потреба уточнити раніше задекларовані дані щодо військового збору, порядок виправлення помилок наступний. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у розділі ІІ Податкового розрахунку у рядку “Військовий збір – виключення” потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку “Військовий збір” відобразити правильну інформацію.

 
Начальник  Артемівської ОДПІ
ГУ ДФС у Донецькій області                                                                  А.І.Данилюк