тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Артемівська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує (04.08.2016)

 

Податково – прибуткова декларація за перше півріччя 2016 року подається не пізніше 9 серпня 2016 року

Податково – прибуткову декларацію за перше півріччя 2016 року підприємствам потрібно подати не пізніше 9 серпня 2016 року. 

Декларацію необхідно подати підприємствам:

–         з минулорічним доходом більше 20 млн.грн. (окрім виробників сільгосппродукції за пп.137.4 Податкового кодексу України та підприємств, що з 01.01.16 або пізніше перейшли зі спрощеної на загальну систему оподаткування);

–         які ліквідуються в II кварталі 2016 року;

–       які перейшли на спрощену систему оподаткування з III кварталу 2016 року.

Сплатити податок на прибуток згідно поданої декларації необхідно не пізніше 19 серпня 2016 року.

 

Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи подається щокварталу

Для платника єдиного податку третьої групи – юридичної особи оподаткуванню підлягає дохід (п. 293.3 ст. 293 ПКУ).

Право перебувати на цій системі мають суб’єкти господарювання, які дотримуються критеріїв, визначених п. 291.4 ст. 291 ПКУ, зокрема юридичні особи, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 млн. гривень. 

Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи надається щокварталу із зазначенням об’єктів оподаткування наростаючим підсумком (п. 294.1 ст. 294, п. 296.7 ст. 296 ПКУ).

Щоквартальне декларування показника дотримання критерію щодо неперевищення встановленого обсягу доходу 5 млн. грн. визначає податковий (звітний) період, у якому відбулося перевищення допустимої суми доходу, а також період, у якому суб’єкт господарювання має перейти на сплату інших податків і зборів, тим самим забезпечується контроль правомірності перебування суб’єкта господарювання на спрощеній системі оподаткування.

 

Щодо визнання господарських операцій з ціллю трансфертного ціноутворення контрольованими

Відповідно до п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) для цілей нарахування податку на при- буток підприємств контрольованими є господарські операції, які впливають на об’єкт оподаткування платника подат- ку, що здійснюються:

– з пов’язаною особою – нерезидентом;

– з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України;

– через комісіонерів – нерезидентів при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій з продажу товарів.

Підпунктом 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 – 39.2.1.3 і 39.2.1.5
п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

– річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

– обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

 (Лист ДФС України від 06.06.2016 №12424/6/99-99-15-02-02-15)

 

Коли та для кого комісійні операції стають контрольованими

Правова сутність договорів комісії встановлена положеннями Цивільного кодексу України, а саме: за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Отож, комісійні договори між українськими підприємствами не підпадають під визначення контрольованих як такі, що здійснюються між резидентами, незалежно від того, чи є вони пов’язаними особами.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності продаж товару на умовах комісії не передбачає переходу права власності на такий товар від комісіонера-резидента до покупця-нерезидента, відповідно, такі операції не підпадають під визначення контрольованих.

Але, для комітента, у разі досягнення критеріїв, встановлених пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, операції з продажу товарів підпадають під визначення контрольованих, якщо:

покупець-нерезидент є пов’язаною особою з комітентом-резидентом;

або країна резиденції покупця-нерезидента включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України на момент здійснення такої операції.

У цьому випадку комітент-резидент зобов’язаний в установлений термін подати звіт про контрольовані операції, здійснені протягом звітного податкового періоду.

 

Внесено зміни до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків

Наказом ДФС від 18.07.2016 №633 внесено зміни до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом ДФС від 31.07.2014 № 22 (із змінами).

Зазначеними змінами врегульовано питання передачі слідчим підрозділам фінансових розслідувань матеріалів перевірок для прийняття рішення згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України (крім випадків, визначених пунктом 36 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу) виключно після узгодження грошових зобов’язань (зменшення бюджетного відшкодування), вимог та рішень щодо єдиного внеску. При цьому матеріали перевірок рекомендовано передавати протягом 20 робочих днів, наступних за днем узгодження прийнятих за їх результатами податкових повідомлень-рішень.

Відмова від негативної практики кримінального переслідування за ст. 212, 212¹ Кримінального кодексу України до остаточного узгодження грошових зобов’язань в адміністративному/судовому порядку сприятиме уникненню суперечок між бізнесом та контролюючими органами.

 

Уряд затвердив Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру

На виконання Закону України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» (набрав чинності 13 серпня 2015 року) постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440 затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.

Порядком визначено:

алгоритм дій для неприбуткових організацій та контролюючих органів при включенні/виключенні неприбуткової організації до/із такого Реєстру;  

особливості перебування у Реєстрі, включення та виключення неприбуткових організацій з Реєстру в перехідний період.

Прийнятий порядок забезпечить виконання п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, сприятиме врегулюванню спірних питань між контролюючими органами та платниками податків при застосуванні положень Податкового кодексу України у частині адміністрування неприбуткових організацій.

 

Затверджено новий Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ

 Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. №440 затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.

 Державна фіскальна служба протягом двох місяців з дня набрання постановою чинності має надіслати до неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Закону України від 17 липня 2015 р. №652 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», письмові запити про надання у місячний строк з дня їх отримання відповіді щодо відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим п. 133.4  ст. 133 Податкового кодексу.

 Також неприбуткові організації мають надати завірені копії установчих документів.

 Якщо неприбуткова організація відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, така організація включається до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 Якщо подані документи не відповідають вимогам, встановленим в п. 133.4 ст.133 Податкового кодексу, неприбутковій організації надсилається відповідне повідомлення. Така організація не може бути виключена з Реєстру неприбуткових установ та організацій до 01 січня  2017 року.

 Неприбуткові організації, які до зазначеної дати не приведуть свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та не нададуть копії таких документів контролюючому органу, будуть виключені з Реєстру неприбуткових установ та організацій після 01 січня  2017 року.

 Порядок набрав чинності 16 липня 2016 року.

 

Вперше звітувати за новою формою декларації з ПДВ необхідно за серпень

Наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 №503 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» (далі – наказ №503) внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21. Наказ №503 набрав чинності з дня його офіційного опублікування 01.07.2016 («Офіційний вісник України» №49, ст.1762).

Підпунктом 2 п. 1 наказу №503 затверджено Зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом №21 (далі – Зміни до наказу №21).

Відповідно до п. 2 розд. VIII наказу №21 подання податкової звітності за формою, яка враховує зміни, внесені наказом №503, вперше має здійснюватися за звітний період серпень 2016 року.

 

Щодо включення до податкової декларації з плати за землю земель, зайнятих безпосередньо водним об’єктом – ставком

Сплата орендної плати за водний об’єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об’єктом.

Згідно з п.288.1 ст.288 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори на поточний рік.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 затверджено  Типовий договір оренди водних об’єктів, в якому визначено, що  об’єкт оренди – вода (водний простір) водного об’єкта та земельна ділянка під водним об’єктом.

Враховуючи зазначене, земля, зайнята безпосередньо водним об’єктом – ставком має включатися до податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

(Лист ДФС України від 27.05.2016 № 11715/6/99-99-15-02-03-15 )

 

До уваги громадян! Суми ПДФО та військового збору із задекларованих доходів необхідно сплатити до 1 серпня

Відповідно до Податкового кодексу України громадяни, які задекларували доходи, отримані впродовж минулого року, повинні самостійно до 1 серпня 2016 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій ними податковій декларації.

Відповідно до статті 126 Податкового кодексу у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

– при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

– при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Крім того, на суму податкового боргу нараховується пеня із розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (пункт 129.4 статті 129 Кодексу).

 

«Єдине вікно» дозволяє пришвидшити проходження митних процедур, – Роман Насіров

Запровадження «Єдиного вікна» має ряд переваг, серед яких – зменшення корупції та спрощення процедур контролю при ввезенні та вивезенні товарів через митну територію України. Про це розповів Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров в інтернет-виданні «Обозреватель».

«Найголовніша  перевага – це, звичайно, зменшення корупції на митниці завдяки прозорій діяльність митних органів та зведення до мінімуму безпосередніх контактів підприємців з держслужбовцями. Також завдяки переведенню всіх процесів в електронну площину значно покращено контроль за діяльністю працівників служби та їхніми рішенням», – зазначив Роман Насіров.

Крім того, за словами очільника відомства, нарешті уніфіковані дії всіх контролюючих органів, які беруть участь у пропуску та декларуванні вантажів, налагоджено ефективну комунікаційну  платформу між сторонами, спрощено процедуру подачі документів. Все це дозволяє пришвидшити проходження митних процедур і, таким чином, економити час та гроші для бізнесу при оформленні вантажів.

«Єдине вікно» є одним із найкращих інструментів спрощення процедур при ввезенні та вивезенні товарів через митну територію. Від запровадження цієї системи виграють всі – як бізнес, так і держава», – підкреслив Роман Насіров. 

 

При досягненні пенсійного віку фізичні особи мають право на пільгу зі сплати земельного податку

Відповідно до п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) від сплати земельного податку звільняються: інваліди першої і другої групи; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 Згідно з п. 281.2 ст. 281 ПКУ звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорій фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 ПКУ, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм.

Але, до переліку видів земельних ділянок, щодо яких фізичні особи мають право на пільги зі сплати земельного податку, не включено земельні ділянки, що утворилися за рахунок переданих за рішенням відповідної ради земельних часток (паїв).

Отже, фізичні особи, які вийшли на пенсію не за віком (за вислугу років, по інвалідності, у разі втрати годувальника, тощо) після досягнення ними пенсійного віку, мають право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать їм на правах приватної власності (за винятком земельних паїв). При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу (пенсійне посвідчення (за віком)).

 

ЄСВ: фінансова відповідальність за порушення законодавства

Відповідно до ч. 1 – 5 ст. 1651  Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичну особу – підприємця або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, від тридцяти (510 грн.) до сорока (680 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із вищевказаних правопорушень, тягнуть за собою накладення штрафу  від сорока ( 680 грн.) до п’ятдесяти ( 850 грн.) н.м.д.г.

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,  у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 5100 грн.), тягне за собою накладення від сорока (680 грн.) до вісімдесяти (1360 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо не сплачено ЄСВ у сумі, яка перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – штраф від вісімдесяти (1360 грн.) до ста двадцяти (2040 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі повторного протягом року порушення – штраф від ста п’ятдесяти  (2550 грн.) до трьохсот (5100 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для визначення повторності перебіг календарного року розпочинається з моменту притягнення особи до адміністративної відповідальності за одне із правопорушень.

Щодо порядку застосування

касового методу податкового обліку ПДВ

Відповідно до пункту 44 підрозділу 2 розділу XX Кодексу тимчасово, до 1 липня 2017 року, платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за Касовим методом.

Касовий метод визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту відповідно до пункту 44 підрозділу 2 розділу XX Кодексу поширюється на операції, за якими дата виникнення першої з подій, визначених у пункті 187.1 статті 187 та пункті 198.2 статті 198 Кодексу, припадає на звітні (податкові) періоди січень 2016 року – червень 2017 року.

З метою визначення платником, який застосовує касовий метод податкового обліку, дати виникнення податкових зобов’язань та/або права на податковий кредит взаємозалік зустрічних однорідних вимог по господарських операціях підприємства щодо зустрічних поставок вугільної продукції, оформлений актом проведення такого взаємозаліку, вважається іншим видом компенсації вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) товарів (послуг). При цьому підставою для включення сум ПДВ до податкового кредиту є податкова накладна, належним чином складена постачальником таких товарів (послуг) та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних.

(Лист ДФС України від 20.07.2016 №15706/6/99-99-15-03-02-15)

В.о. начальника АОДПІ                                                                           С.М. Андрющенко