тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Артемівська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує 14.07.2016

Нагадуємо! Звітність з ЄСВ за червень 2016 року – за новою формою

Звітність з ЄСВ за звітний період «червень 2016 року» подається за новою формою, яка затверджена Наказом  Міністерства фінансів України від 14.04.2015р. №435 (у редакції наказу від 11.04.2016р. № 441).

 Звіт подається в податкову інспекцію за місцем взяття страхувальника на облік як платника єдиного внеску в один із таких способів:

– в електронній формі засобами електронного зв’язку (надсилається не пізніше закінчення останньої години 20 календарного дня, що настає за останнім днем звітного періоду);

– на паперових носіях, завірений підписом керівника страхувальника та скріплений печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації (подається не пізніше 20 календарного дня, що настає за останнім днем звітного періоду);

– на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти  (подається не пізніше 20 календарного дня, що настає за останнім днем звітного періоду);

– надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти. У такому випадку поштове відправлення на адресу податкової інспекції відправляється не пізніше 10 календарного дня, що настає за останнім днем звітного періоду.

 

Зміни до форм податкової звітності з ПДВ

У новій редакції викладено додаток 2 «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)» та додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)» до податкової декларації з ПДВ, затвердженої наказом № 21 (далі — додаток 2 та додаток 3 відповідно).

Після змін, внесених наказом № 503, таке від’ємне значення (рядок 21 податкової декларації з ПДВ) розшифровується лише в розрізі періоду, в якому воно виникло (місяць, рік), та суми.

При цьому додаток 3 доповнено новою таблицею 2 «Розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України», в якій розшифровуються суми ПДВ, сплачені у попередніх і звітному періодах постачальникам товарів/послуг або до держбюджету.

Така розшифровка зазначається у розрізі контрагентів (у графі 2 — ІПН постачальника) та звітних періодів, в яких виникло від’ємне значення сум ПДВ (графах 3 та 4 — місяць та рік виникнення), сума від’ємного значення (графа 5) та його частина, фактично сплачена постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України та нерезидентам за отримані послуги  на митній території України (графа 6).

Сума, зазначена у рядку «Усього» графи 6 таблиці 2 додатка 3, переноситься до рядка 2 «Фактично сплачено у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України» графи 3 таблиці 1 цього додатка.

Слід зазначити, що у примітці під таблицею 2 додатка 3 визначено порядок заповнення ІПН постачальника у разі формування від’ємного значення за рахунок ввезення товарів на митну територію України та отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких визначено на митній території України: у першому випадку зазначається власний ІПН, в другому — умовний ІПН «500000000000».

Також у зв’язку з прийняттям наказу № 503 зазнав деяких змін додаток 5 до податкової декларації з ПДВ. Так, з таблиці 1 виключено з блоку «Інші в розрізі умовних ІПН» рядки з умовними ІПН «300000000000» та «500000000000», а з таблиці 2 — рядок «усього за основною ставкою та ставкою 7%».

У додатку 9 примітку під табличною частиною додатка приведено у відповідність із вимогами ст. 209 Податкового кодексу, передбачивши, що у графі 2 «Податковий період (місяць/рік)» зазначаються 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (для новоствореного платника — звітний податковий період).

Крім того, технічні правки внесено до рядків 11.1 таблиць 2 та 3 додатка 10 до податкової декларації з ПДВ, змінивши посилання на відповідну таблицю додатка.

 

Зміни у порядку заповнення податкових накладних

Порядок № 1307 зазнав змін в частині виписки зведених накладних на операції, визначені п. 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу (постачання, передача, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00,  2704 00 згідно з УКТ ЗЕД).

Так, зазначеним пунктом Податкового кодексу передбачено окремий порядок складання зведених податкових накладних у разі здійснення вищезазначених операцій, відмінний від загальних правил складання зведених податкових накладних, які були передбачені п. 19 Порядку № 1307, до якого наказом № 503 внесено відповідні зміни, а саме: у разі якщо операції, визначені п. 44 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу, мають безперервний або ритмічний характер постачання, платники податку:

  • покупцям — платникам податку — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;
  • покупцям — особам, не зареєстрованим платниками податку, — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведену податкову накладну з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.

 

Податковий календар з 15 по 20 липня 2016 року

 15 липня, п’ятниця,

останній день подання:

– звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за червень 2016 року (форма №ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку;

– довідки про використані розрахункові книжки за червень 2016 року

 19 липня, вівторок,

останній день подання:

– коригування попередньої заявки-розрахунку про потребу в марках акцизного податку (на вересень 2016 року);

декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за IІ квартал 2016 року

 останній день сплати:

– авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами – підприємцями, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, за IІ квартал 2016 року;

– єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, за IІ квартал 2016 року

 20 липня, середа,

останній день подання:

– податкової декларації з ПДВ за червень 2016 року платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

– декларації акцизного податку за червень 2016 року;

– звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів ДФС (форма №Д4 (місячна)) за червень 2016 року;

– податкової декларації з рентної плати за червень 2016 року з розрахунком:

– рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

– рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

– рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

– рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

– податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за червень 2016 року платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у червні 2016 року;

 останній день сплати:

– доплати (у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку, за червень 2016 року;**

– єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за червень 2016 року (крім гірничих підприємств);

– авансового внеску з єдиного податку на липень 2016 року платниками, віднесеними до першої та другої груп

 

Три фактори, коли не сплачують ПДФО та військовий збір при продажі земельної ділянки

Фізична особа, у разі продажу належної їй земельної ділянки, вправі не сплачувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір тільки за умови одночасної наявності трьох факторів:

1) розмір земельної ділянки не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної в статті 121 Земельного кодексу України;

2) ділянка перебуває у власності продавця понад 3 роки;

3) фізособа продає нерухоме майно вперше протягом року.

Слід відмітити, що умова перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане платником у спадщину.

Крім того, до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними ст. 121 Земельного кодексу України залежно від їх призначення, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації.

Встановлено норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

– для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

– для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

– для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара.

У протилежній ситуації фізичній особі доведеться сплачувати 5% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору від вартості земельної ділянки, установленої в договорі. Для продавців – нерезидентів ставка податку на доходи в разі продажу належної їм нерухомості становить 18%.

Нотаріус посвідчує відповідний договір лише за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа, що підтвердить сплату податку на доходи до бюджету продавцем. Такий податок майбутній продавець перераховує до бюджету за місцем нотаріального посвідчення зазначеної угоди.

 

Розничная продажа нефтепродуктов в мелкой таре:

уплачивать ли акцизный налог?

Житомирские налоговики напомнили, что операции по реализации (физического отпуска субъектами хозяйствования розничной торговли горючего (моторного топлива, сжиженного углеводородного газа) с автозаправочной станции через топливо-, масло – и газораздаточные колонки являются объектом налогообложения акцизным налогом с розничной продажи подакцизных товаров.

Продажа нефтепродуктов в мелкой расфасовке, кроме стационарных АЗС, может осуществляться также через специализированные магазины, которые продают товары хозяйственного обихода (п. 2Правил розничной торговли нефтепродуктами №1442).

Налоговики подчеркнули, что запрещено продавать бензин, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ непосредственно из автоцистерн, а также частными лицами в канистрах и другой таре (абз. 10 п. 3Правил № 1442).

Поскольку розничная продажа нефтепродуктов в мелкой расфасовкене подпадает под определение термина“реализация субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров”, приведенного в п.п. 215.3.4 п. 215.3. ст.215НКУ, то такие операции не облагаются акцизным налогом с розничной продажи.

 

Как признается доход единщика 3-й группы

от списания кредиторской задолженности

ГФСУ в индивидуальной налоговой консультации ответила на вопрос предприятия – плательщика единого налога 3-й группы по ставке 5 % (без НДС) относительно включения в базу налогообложения единого налога суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности.

Ответ налоговиков интересен тем, что они ссылаются на п. 292.3 и п. 292.6 НКУ, в которых идет речь о признании дохода в случае списания кредиторской задолженности плательщиком единого налога третьей группы, который является плательщиком НДС.

Таким образом, проигнорировав “безНДСный” статус предприятия, налоговики ответили, чтосумма списанной кредиторской задолженности включается в доход, подлежащий налогообложению единым налогомпо ставке, действующей на дату ее списания (в 2016 году – 5 %), в налоговом (отчетном) периоде, в последнем квартале которого такая задолженность была списана (первый квартал, полугодие, три квартала, год). При этом они отметили, что для целей налогообложения сумма кредиторской задолженности должна быть списана в налоговом (отчетном) периоде, в котором истек срок ее исковой давности.

Очевидно, такая позиция не соответствует нормам НКУ о едином налоге, но, как видим, налоговики последовательно придерживаются позиции о включении списанной “кредиторки” в доход плательщиков единого налога независимо от того, являются ли они плательщиками НДС.

Письмо ГФСУ от 25.05.2016 г. № 11405/6/99-99-12-02-03-15.

 

В Електронному кабінеті платника з’явилися нові сервіси

З 1 липня поточного року для платників єдиного внеску розширено функціонал електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (cabinet.sfs.gov.ua). Так, платники мають можливість  підготувати, заповнити та надіслати звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новими формами.

Нові можливості кабінету забезпечують повний спектр послуг для суб’єктів спрощеної системи оподаткування (І та ІІ група) щодо подання звітності відповідно до вимог чинного законодавства.

Користуючись режимом приватної частини «Введення звітності», платники мають змогу створити та надіслати до контролюючих органів в електронному вигляді:

податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця та податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи – юридичної особи;

податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податковий розрахунок за ф. 1-ДФ);

звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

повідомлення про прийняття працівника на роботу.

За результатами обробки звітності квитанції 1 та 2 розміщуються в режимі «Вхідні/вихідні документи» особистого кабінету.

Завдяки доопрацюванню ЕКП в частині подання звітності кількість користувачів зазначеного сервісу збільшилась вдвічі та станом на 06.07.2016 складає 1,8 млн.осіб.

Нагадуємо, що вхід до особистого кабінету здійснюється при наявності електронного цифрового підпису. Його можна отримати у будь якому Акредитованому центрі сертифікації ключів, а також безкоштовно в АЦСК Інформаційно – довідкового департаменту ДФС (http://acskidd.gov.ua/).

На Донеччині власники нерухомості сплатили 15,2 млн. грн. податку

Саме стільки сплачено податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з початку 2016 року.

Для фізичних осіб та юридичних осіб, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, механізм сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відрізняється.

Платники – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до територіальних органів ГУ ДФС у Донецькій області за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

На сьогодні на Донеччині  зареєстровано 1912 юридичних осіб, що є власниками більше 9 тис. об’єктів нерухомості. Відповідно до наданих  ними податкових декларацій  річна сума податку складає  38,9 млн. грн., що на                16,2 млн. грн. більше у порівнянні з показниками 2015 року.

Фізичні особи в 2016 році сплачують податок на нерухоме майно за 2015 рік з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості. На 1 липня 2016 року сформовано, надіслано та вручено їм податкові повідомлення – рішення щодо суми сплати податку на нерухомість.

На Донеччині в рамках операції «Рубіж-2016» викрито правопорушення у митній сфері на суму більш ніж 6,5 млн. гривень

В рамках операції «Рубіж-2016» в ході проведення заходів з викриття правопорушень у митній сфері співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області виявлено та зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів в особливо великих розмірах) відносно службових осіб одного з підприємств, зареєстрованих на території Донецької області.

В період з 01.07.2015  по 01.05.2016, діючи умисно, шляхом надання недостовірних відомостей до Харківської митниці ДФС щодо фактичних одержувачів товарів, в порушення вимог митного законодавства вказані особи оформлювали митні декларації з експорту товарів до країн з пільговим режимом оподаткування, а фактично товар незаконно відправляли на території, непідконтрольні Україні.

Внаслідок цього, в порушення ст. ст. 180, 185, 186, 187, 193, 195 Податкового кодексу України, не нараховано та не сплачено до державного бюджету податкових зобов’язань з ПДВ у сумі більш, ніж 6,5 млн.  грн., що є особливо великим розміром.

Досудове слідство триває.

Перший заступник начальника АОДПІ                                                                         С.М. Андрющенко