тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

ДОВІДКА до рішення виконкому міської ради «Звіт о виконанні Програмиекономічного та соціального розвиткум. Торецькау 1 кварталі 2016 року»

Рішенням виконкому Торецької міської ради від 18.05.2016 №149 затверджено звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Торецька за 1 квартал 2016 року. Звіт розроблений з урахуванням реальних тенденцій розвитку промислового потенціалу і соціальної інфраструктури нашого міста.

У 1 кварталі 2016 року досягнуто наступні результати:

 • Обсяг реалізації промислової продукції – 150,5 млн. грн. або 20,1% виконання Програми на рік та 106,5% до 1 кварталу 2015 року.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізації займають:

– вугільна промисловість – 47,4%;

– хімічна промисловість – 19,2%.

Цей показник виконали наступні підприємства міста:

– КТ «Сенсор-Універсал» – 53%;

– в/о «Дзержинськтепломережа» – 36%;

– ТОВ «Новгородський ККГ» – 33,5%.

 • Добуток рядового вугілля збільшився в 1,2 рази в порівнянні з 1 кварталом 2015 року і склав 69,9 тис. т. або 23,1% виконання Програми на рік.
 • Виробництво готового вугілля – 66,0 тис. т. або 44,8% виконання Програми на рік та 234,0% до 1 кварталу 2015 року;
 • Середньооблікова чисельність штатних працівників – 9 134 чол. або 93,3% виконання Програми на рік та 89,1% до 1 кварталу 2015 року, у тому числі по ДП «Дзержинськвугілля» – 3 314 чол. (- 3,5%) ТОВ НВО «Інкор і К» – 621 чол. (- 4,3%).

У вугільній промисловості м. Торецка зайнято 3 918 чол. або 43% від загальної кількості працюючих (в аналогічному періоді минулого року – 4 061 чол.).

 • Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника – 3 920,4 грн. (у вугільній промисловості 4 984,7 грн.) або 100,3% виконання Програми на рік та 120,4% до 1 кварталу 2015 року, у тому числі:

– промисловість – 4 825,6 грн. (+20,2% до 1 кварталу 2015 року);

– ЖКГ – 3 709,4 грн. (+23% до 1 кварталу 2015 року);

– транспорт- 2 860,5 грн. (на рівні 1 кварталу 2015 року);

– освіта – 2 857,9 грн. (+ 11,5% до 1 кварталу 2015 року);

– охорона здоров’я – 2 578,1 грн. (+6,2% до 1 кварталу 2015 року)

 • Фонд оплати праці штатних працівників – 107,4 млн. грн. – 23,4% виконання Програми на рік та 107,3% до 1 кварталу 2015 року;
 • Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 квітня 2016 склала 16 124,9 тис. грн. (на 01.05.2016р. скоротилася на 466,8 тис. грн. і склала 15 658,1 тис. грн.);
 • Чисельність пенсіонерів – 27 163 чол. або 89,2% виконання Програми на рік та 77,0% до 1 кварталу 2015 року;
 • Середньомісячний розмір пенсії зафіксований на рівні 2 158,97 грн. або 79,2% виконання Програми на рік та 108,3% до 1 кварталу 2015 року;
 • Власні доходи Пенсійного фонду – 905,4 тис. грн. або 79,5% виконання Програми на рік;
 • Загальна сума боргу до бюджету Пенсійного фонду України на 01.04.2016 склала 63,7 млн. грн., у тому числі недоїмка по Єдиному соціальному внеску – 1 276,7 тис. грн.
 • Забезпеченість потреби на виплату пенсій і грошової допомоги власними коштами склала 0,6% або 144544,0 т. грн.
 • Мобілізація податків і зборів до бюджетів усіх рівнів – 30 411,7 тис. грн. або 24,7% виконання Програми на рік та 161,7% до 1 кварталу 2015 року;
 • Податковий борг до бюджетів усіх рівнів – 35 287,8 тис. грн., у тому числі:

– до державного бюджету – 23 850,3 тис. грн.;

– до місцевого бюджету – 11 437,5 тис. грн.

 • Власні доходи місцевого бюджету – 19,8 млн. грн. або 25,4% виконання Програми на рік та 152,1% до 1 кварталу 2015 року.
 • Видатки місцевого бюджету – 82 144,6 тис. грн. або 26% виконання Програми на рік та 146,6% до 1 кварталу 2015 року.
 • Зареєстроване 470 безробітних або 161,8% виконання Програми на рік та 173,5% до 1 півріччя 2015 року;
 • Створено 5 нових робочих місць;

У рамках Програми економічного і соціального розвитку міста Торецка діють 3 Програми:

– «Енергозбереження»

– «Капітальне будівництво»

– «Охорона навколишнього середовища»

Від впровадження енергозберігаючих заходів по програмі «Енергозбереження» в цілому по місту досягнутий економічний ефект в сумі 476,49 тис. грн. або 9% виконання Програми на рік та 5% до 1 кварталу 2015 року (оскільки ДП «Дзержинськвугілля» в 1 кварталі 2015 року знаходилося в простої, а економічний ефект відображало як економію бюджетних коштів).

Економія паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) – 0,115 тис. т.у.п. (8,2% до Програми на рік), вартість заощаджених ПЕР – 500,58 тис. грн. (7,05% до Програми на рік). Економія ПЕР (на 8,2%) відбулася за рахунок вимушених простоїв шахт ДП «Дзержинськвугілля».

Протягом I кварталу 2016 року з 16 заходів впроваджувалось 3, що дозволило заощадити:

–       природного газу – 0,003 млн. куб.;

–       вугілля – 0,059 тис. т.;

–       електроенергії – 0,23 млн. кВт.

            У рамках Програми «Капітальне будівництво» за рахунок усіх джерел фінансування засвоєно 2 740,0 тис.грн., з них:

– на будівництво (реконструкцію) важливих виробничих об’єктів спрямовано 734,0 тис.грн. (горизонт по ш-ті «Торецька» ДП «Дзерджинськвугілля»);

– на будівництво (реконструкцію) об’єктів соціальної сфери – 274,4 тис.грн. (пожежна сигналізація в ЗОШ №№ 12, 17 і школі – сад № 1);

– на капітальні ремонти – 1 731,6 тис.грн. (ДП «Дзержинськвугілля», ЦЗФ «Дзержинська» філія «Енергоімпекс» – ремонт устаткування, ЖКГ ремонт водопровідних і каналізаційних мереж).

Програмою «Охорона навколишнього середовища» на 2016 рік заплановано 4 заходи у сфері поводження з відходами, на фінансування яких планується спрямувати 847,0 тис. грн., у тому числі:

– з місцевого бюджету – 297,0 тис. грн.

– кошти підприємств – 550,0 тис. грн.                     

У І кварталі 2016 року на заходи з раціонального використання і збереження відходів виробництва та побутових відходів кошти не витрачалися.

Інвестиційна діяльність.

На співбесіді з губернатором захищено Перелік інфраструктурних проектів міста Торецка (розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.03.2016 №213) які планується реалізувати в 2016 році за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів. До Переліку увійшло 10 проектів на загальну суму 59 222,04 тис. грн., в т.ч. по напрямках:

 1. 1.Водопостачання – 3 проекти на суму 11 468,63 тис. грн.

–       «Реконструкція водоводу Дзержинського ВУВКГ КП « Компанія «Вода Донбасу» діаметром 400 мм від ВНС «Водопровідний вузол до вул. Центральна» – 1 367,57 тис.грн.;

–       «Капітальний ремонт мереж водопостачання від водоводу «Забалка» до пр. Піонерів» – 752,55 тис.грн.;

–       «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору 88-89-90 кварталів м. Торецька – 9 348,51 тис.грн.;

 1. 2.Енергоефективність – 2 проекти на суму 26 004,81 тис.грн.

–       «Капітальний ремонт (термомодернізація). Заміна вікон і дверей, утеплення фасадів і покрівлі головного лікарняного корпусу триповерхового (хірургічний корпус) Центральної міської лікарні» – 10 251,82 тис.грн.;

–       «Капітальний ремонт (термомодернізація). Заміна вікон і дверей, утеплення фасадів і покрівлі лікувально-терапевтичного корпусу Центральної міської лікарні (п’ятиповерховий)» – 15 752,99 тис.грн.;

 1. 3.Об’єкти соціальної сфери – 3 проекти на суму 2 010,0 тис.грн.

–       «Капітальний ремонт приміщення амбулаторії ЗП-СМ КЗ «ЦПМСД» за адресою: м. Торецьк, вул. Фестивальна, 1» – 965,0 тис.грн.;

–       «Капітальний ремонт приміщення амбулаторії ЗП-СМ КЗ «ЦПМСД» за адресою: м. Торецьк, смт. Дружба, вул. Дружна, 12» – 297,0 тис.грн.;

–       «Капітальний ремонт приміщення амбулаторії ЗП-СМ КЗ «ЦПМСД» за адресою: м. Торецьк, пр. Шахтарів» – 748,0 тис.грн.;

 1. 4.Інше (благоустрій) – 2 проекти на суму 19 738,6 тис.грн.

–       «Реконструкція центрального міського парку в м. Торецьку» – 3 738,6 тис.грн.;

–       «Будівництво сміттєперевантажувальної станції, в т.ч. розробка ПКД» – 16 000 тис.грн.

У 2016 році виконавчий орган Торецкого міської ради активізував роботу з КП «Агентство інвестиційного розвитку Донецької області» за напрямком «Енергоефективність об’єктів бюджетної сфери».

Звертаємо Вашу увагу, що Товариство з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта ім. Святої Матрони Московської» з серпня 2014 року припинило приймати участь у соціально-економічному житті міста та не надає статистичної інформації для аналізу і узагальнення показників розвитку території.

Проблемні питання в 1 кварталі 2016 року :

–       відновлення роботи 793 об’єктів, які постраждали в результаті АТО (37 інфраструктурних об’єктів і 756 житлових будинків, в тому числі 127 багатоквартирних комунальної форми власності і 624 садибного типу);

–       відновлення стабільної роботи підприємств промислового комплексу м. Торецька, особливо вугільної галузі, яка на сьогодні залишилася без держпідтримки і під загрозою існування не тільки вугільні шахти, а й бюджетна сфера;

–       створення нових робочих місць і розширення структури економіки міста шляхом реалізації інвестиційних проектів в реальному секторі економіки;

–       створення сучасного Центру надання адміністративних послуг;

–       відновлення і капітальний ремонт ліфтового та дорожньо-мостового господарства;

–       цілодобове водопостачання населення міста;

–       забезпечення соціальних гарантій населенню;

–       надання допомоги вимушено переміщеному населенню з території проведення АТО і вирішення питання забезпечення їх проживання на території м. Торецька (у т.ч. виділення коштів на ремонт вільного до розподілу житла);

–       вичерпання резервів існуючого полігону твердих побутових відходів та інші.