тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Порядок реєстрації політичних партій

Закон України «Про політичні партії в Україні»

Стаття 11. Реєстрація політичних партій

Реєстрацію   політичних партій здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.{ Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

Для реєстрації політичної партії до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань разом з заявою подаються:

статут і програма політичної партії;

протокол установчого з’їзду (конференції,зборів) політичної партії із зазначенням дати і місця його проведення, кількості учасників, які проголосували за створення політичної партії;

{ Положення пункту 3 частини другої статті 11 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 2-рп/2007 ( v002p710-07 ) від 12.06.2007 } 3) підписи громадян України, зібрані відповідно до вимог цього Закону на підтримку рішення про   створення політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписи;

відомості про склад керівних органів політичної партії;

платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору;

назва та адреса банківської установи, в якій політична партія відкриватиме рахунки.

{ Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян,   інших   громадських   формувань   здійснює реєстрацію політичної партії після перевірки поданих матеріалів.

{ Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

Після реєстрації політична партія набуває статусу юридичної особи.

{ Положення частини п’ятої статті 11 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 2-рп/2007 ( v002p710-07 ) від   12.06.2007 } Розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.

{ Положення частини шостої статті 11, крім положення щодо забезпечення утворення та реєстрації політичною партією своїх обласних,   міських,   районних організацій, крім “у більшості областей”, і обов’язкового утворення та реєстрації цих організацій в Автономній Республіці Крим, визнано конституційними згідно з

Рішенням Конституційного Суду N 2-рп/2007 ( v002p710-07 ) від 12.06.2007   }

{   Положення   частини шостої статті 11 щодо забезпечення утворення та реєстрації політичною партією своїх обласних,   міських,   районних організацій, крім “у більшості областей”, і обов’язкового утворення та реєстрації цих організацій в Автономній Республіці Крим визнано неконституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 2-рп/2007 ( v002p710-07 ) від 12.06.2007 } Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації   забезпечує   утворення   та   реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних, міських, районних організацій   у   більшості   областей   України,   містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.{ Офіційне тлумачення положення частини шостої статті 11 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 9-рп/2007 ( v0a9p710-07 ) від 16.10.2007

Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється відповідним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, на місцевому рівні, якщо інший порядок не передбачений законом, лише після реєстрації політичної партії центральним органом виконавчої влади, що   реалізує державну політику у сфері державної реєстрації

(легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань. Після   реєстрації   обласних, міських та районних організацій політичних партій вони можуть набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено статутом партії.{ Частина сьома статті 11 в редакції Закону N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

Первинні осередки політичної партії, яким статутом політичної партії не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність   шляхом   письмового повідомлення про утворення до відповідного центрального органу виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань в 10-денний строк з   часу їх утворення. Про своє утворення первинні осередки політичної партії повинні у вказаний строк повідомити також

відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. { Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 2748-IV ( 2748-15 ) від 06.07.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, прийнявши документи про легалізацію, протягом трьох годин видає довідку про легалізацію первинних осередків політичної партії. { Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 2748-IV ( 2748-15 ) від 06.07.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

Органи, що здійснюють реєстрацію політичних партій та їх обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, ведуть відповідні реєстри. Форму реєстрів затверджує Міністерство юстиції України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, після реєстрації видає політичній партії, обласній, міській, районній організації партії

або іншим структурним утворенням, передбаченим статутом партії, реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.{ Частина одинадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

Політична   партія   щорічно   інформує   центральний   орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань про обласні, міські, районні організації партії або інші

структурні   утворення, передбачені статутом партії. Політична партія також інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує   державну   політику   у   сфері   державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань про

зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.{ Частина дванадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань оприлюднює щорічно список зареєстрованих політичних партій, їх юридичні адреси.

{ Частина тринадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

Протягом 30 днів з моменту надходження документів, зазначених у пунктах 1-6 цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що реалізує   державну   політику   у   сфері   державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань

приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації політичної партії. Цей строк може бути продовжений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань у разі потреби, але не більше ніж на 15 днів.{ Частина чотирнадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

У реєстрації політичної партії може бути відмовлено, якщо документи,   подані   для   реєстрації   політичної   партії,   не відповідають Конституції, цьому та іншим законам України.

Реєструючі органи, зазначені у частині п’ятій цієї статті, приймають рішення про реєстрацію обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, протягом 10 днів з дня надходження   письмової заяви від них, завіреної керівним органом політичної партії.

До заяви додаються:

копія статуту політичної партії;

протокол установчих зборів або конференції, на яких було утворено обласну, міську, районну організацію або інше структурне утворення політичної партії.

У разі відмови в реєстрації центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань повинні надати заявникові своє письмове вмотивоване рішення.

{ Частина вісімнадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань щодо реєстрації або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути оскаржене до суду.{ Частина дев’ятнадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

Відмова у реєстрації не є перешкодою у повторному зверненні про реєстрацію.