тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Законодавство щодо цивільного захитсу

 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” скачать
 • ДБН по пожарному водоснабжению скачать
 • ЗАКОН УКРАЇНИ “Про об’єкти підвищеної небезпеки” скачать
 • КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ скачать
 • ЗАКОН УКРАИНЫ “О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения” скачать
 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту” скачать
 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту” скачать
 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій” скачать
 • ЗАКОН УКРАЇНИ “Про правовий режим надзвичайного стану” скачать
 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “ПОРЯДОК надання гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької та Луганської областей” скачать
 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях” скачать
 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” скачать
 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту” скачать
 • Правила пожарной безопасности в Украине скачать
 • НАКАЗ 15.08.2007 N 557 “Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях” скачать
 • НАКАЗ 09.10.2006 N 653 “Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час” скачать
 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях” скачать
 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків” скачать
 • Указ Президента України “Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій” скачать