тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Загальна інформація

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Контактний телефон: (06247) 4-10-50

Факс:  (06247) 4-37-77

 Начальник відділу

Лямпорт  Олена Олександрівна

Головний спеціаліст

Рубан Дар’я Миколаївна

Спеціаліст 1 категорії

Державний реєстр виборців (далі Реєстр) – автоматизована інформаційно-комунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені Законом України “Про Державний реєстр виборців” (далі – Закон) відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі — виборці).

Основними завданнями Реєстру є:

 • ведення персоніфікованого обліку виборців;
 • складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів;
 • облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

Стислий перелік функцій Реєстру:

 1. Ведення Реєстру виборців, до якого вносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України і проживають або перебувають на території м.Торецьк та прилеглих територіях.
 2. Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;
 3. Виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством.
 4. Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;
 5. Встановлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;
 6. Надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру.
 7. Здійснює у разі потреби перевірку відомостей про особу, зазначену у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру.
 8. Здійснює щомісячне періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру.
 9. Здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси.
 10. Здійснює перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру.

Стаття 19 Закону України “Про Державний реєстр виборців”

Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо
включення до Реєстру

 1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.
 2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, наведених у статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону, і пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону, з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Особа, яка не має зареєстрованого місця проживання, може подати заяву щодо включення до Реєстру в строк, встановлений частиною третьою статті 20 цього Закону.

Заява, надіслана з використанням мережі Інтернет, повинна містити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано повідомлення, передбачене цією статтею.

 1. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. До заяви додається копія пред’явленого документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява з копією зазначеного документа може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.

Стаття 20 Закону України “Про Державний реєстр виборців”

Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни
його персональних даних

 1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 цього Закону, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру. Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Заява з копією зазначеного документа може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, з використання мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Заява, надіслана з використанням мережі Інтернет, повинна містити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано повідомлення, передбачене цією статтею.

Інформуємо, що у зв’язку з прийняттям Виборчого Кодексу (396-ІХ) від 19.12.2019 внесено зміни до Закону України “Про Державний реєстр виборців”, з 1 липня 2020 року доступні нові електронні сервіси, які розміщені на офіційному web-сайті Центральної виборчої комісії в Особистому кабінеті виборця за посиланням:

https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?start, а саме:

 1. Звернення щодо включення до Реєстру;
 2. Звернення про внесення змін до ідентифікаційних персональних даних;
 3. Звернення щодо зміни виборчої адреси;
 4. Звернення про внесення змін до відомостей про постійну нездатність пересуватися самостійно;
 5. Звернення щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи;
 6. Запит щодо змісту персональних даних;
 7. Запит щодо виборців за власною виборчою адресою.

Звернення в електронній формі можуть бути надіслані виборцем за електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги” (кваліфікований електронний підпис).

Шановні виборці, незалежно від виборчих процесів, Державний реєстр виборців працює для Вас постійно, щоб Ви беззаперечно потрапили до списків виборців та змогли реалізувати своє конституційне право – право вибору.