тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Інформація про видачу ваучерів територіальними органами Державної служби зайнятості України в районах, районах у містах, містах

Знання, уміння та навички застарівають протягом життя людини. Значна кількість осіб у віці старше 45 років, отримавши професію після школи, не здобувала нову професію, не підвищувала рівень своєї кваліфікації, тим самим втрачала затребуваність на ринку праці.

Закон України „Про зайнятість населення” передбачає ряд інструментів, що підвищують конкурентоспроможність осіб на ринку праці.

Один із таких інструментів, визначений у статті 30 Закону України „Про зайнятість населення”, і передбачає видачу ваучерів особам старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років.

Для реалізації положень закону 4 квітня 2013 року  набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження  Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» від 20 березня 2013 р. № 207.

Цією постановою затверджено Порядок видачі ваучерів для підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці (далі – Порядок) та перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер (далі – Перелік).

У Порядку визначено, що ваучери видаються територіальними органами Державної служби занятості України в районах, районах у містах, містах особам віком старше 45 років.

Право на одноразове отримання ваучера мають особи до  досягнення ними пенсійного віку встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Дія Порядку не поширюється на:

–        осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;

–        осіб, які проходили протягом останніх п’яти  років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування України на випадок безробіття;

–        зареєстрованих безробітних, які виявили бажання пройти професійне навчання за направленням територіального органу.

На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з  пріоритетними видами економічної діяльності, здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня.

Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними заклади, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат  про акредитацію за затвердженим цією постановою Переліком професій.

Особа самостійно визначає професію (спеціальність), напрям підвищення кваліфікації з затвердженого Переліку, а також форму та місце навчання.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб,  визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

У разі коли вартість навчання у навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  в межах видатків, передбачених на цю мету  у бюджеті Фонду на відповідний рік.

Більш детальну інформацію про порядок і умови видачі ваучера можна  безоплатно отримати у будь-якому територіальному органі.