(06247) 4-10-33
сонячно

26°C

Торецьк

сонячно

Документ № 210р від 12.04.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

12.04.2018 м. Торецьк №210р
 
Про затвердження складу комісії з розгляду питань щодо встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Торецьк та сел. Кримське

Відповідно до Указу Президента України від 12.05.2017 № 128/2017 «Про утворення військово-цивільної адміністрації», керуючись абзацами 1 та 2 частини 1 статті 1, пунктами 2, 6, 7 частини 1 статті 4, частиною 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»     

1. Створити  комісію з розгляду питань щодо встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Торецьк та сел. Кримське (додається).

2. Затвердити склад комісії з розгляду питань щодо встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та із  сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Торецьк та сел. Кримське (додається).

3. Затвердити Положення про роботу комісії з розгляду питань щодо встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та із  сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Торецьк та сел. Кримське (додається).

4. Координацію за виконанням цього розпорядження покласти на  відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних відносин (Тимошенко), контроль на  заступника керівника військово-цивільної адміністрації Євсікова Ю.М.

Керівник військово-цивільної адміністрації                                               Я.Д.Руденко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника військово-

цивільної адміністрації

12.04.2018 № 210р

Склад комісії

з розгляду питань щодо встановлення  ставок та  пільг із сплати земельного податку та із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на території м. Торецьк та сел. Кримське.

Євсіков Юрій Миколайович - заступник керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, голова комісії
Тимошенко Ніна Іванівна - начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних відносин військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, секретар коміссії

Члени комісії

Герт  Микола Володимирович

- начальник управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Гришанова Ніна Миколаївна - головний бухгалтер військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Євстигнеєва  Вікторія Олексійовна - головний спеціаліст відділу розвитку малого бізнесу та підприємництва військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Єслюкова Людмила Валентинівна - директор Торецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Іванова Ольга Петрівна - головний спеціаліст відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних відносин військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Кузін Олександр Вікторович - начальник управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Кульбачна Олена Геннадіївна

- заступник керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Лясевич Руслан Вікторович - начальник відділу реєстрації речових прав, юридичних осіб та физичних осіб-підприємців військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Могілка Вікторія Миколаївна - начальник відділу з питань молоді та спорту військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Никонова Тетяна Вікторівна - начальник служби у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Орешкін Володимир Миколайович - начальник міського управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Осипян Емілія Леонідівна - начальник відділу економіки та інвестиційного розвитку військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Павлова Наталія Василівна -начальник відділу економічного аналізу та планування доходів фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Рожковська Людмила Володимирівна - головний спеціаліст відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних відносин військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Руденко Ірина Геннадіївна -начальник юридичного відділу військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Сорокіна Інна Володимирівна -начальник відділу внутрішньої та інформаційної політики військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Філіпова Ірина Олександрівна - заступник начальника Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Чернишова Тетяна Вікторівна - в.о. начальника відділу культури військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Чуєва Тетяна Іванівна - начальник фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
     

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                              Ю.М.Євсіков

 Склад комісії з розгляду питань щодо встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Торецька та сел. Кримське підготовлено відділом з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних відносин військово-цивільної адміністрації

Начальник  відділу                                                                                    Н.І.Тимошенко

 

 

 

Затверджено

розпорядження керівника військово-

цивільної адміністрації

12.04.2018 № 210р

 

Положення про роботу комісії

з розгляду питань щодо встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на території м. Торецьк та сел. Кримське.

1. Комісія з розгляду питань щодо встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Торецьк та сел. Кримське (далі-комісія) є постійним робочим органом, що  створюється  військово-цивільною адміністрацією міста Торецьк Донецької області.

2. На комісію покладаються завдання:

- розроблення заходів, спрямованих на забезпечення своєчасності встановлення ставок та  пільг із сплати земельного податку та із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Торецьк (код згідно КОАТУУ-1411200000) та сел. Кримське (код згідно КОАТУУ-1411290001);

- підготовка проектів  розпоряджень  щодо  з встановлення ставок та  пільг із сплати земельного податку та із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Торецьк (код згідно КОАТУУ-1411200000) та сел. Кримське (код згідно КОАТУУ-1411290001);

- внесення пропозицій   військово-цивільній адміністрації міста,   підприємствам,    установам    та  організаціям,  спрямованих на поліпшення  роботи  із  забезпечення
своєчасного  встановлення  розміру ставок і пільг  земельного податку та  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Торецьк (код згідно КОАТУУ-1411200000) та сел. Кримське (код згідно КОАТУУ-1411290001).

3. Комісія  розглядає пропозиції про надання пільг  юридичним та фізичним особам з земельного податку та  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Торецьк (код згідно КОАТУУ-1411200000) та сел. Кримське (код згідно КОАТУУ-1411290001), та надає вмотивовані висновки про доцільність їх надання.

4. Комісія має право:

- заслуховувати на своїх засіданнях  інформацію  відповідальних  працівників  військово-цивільної адміністрації та її структурних підрозділів ,  підприємств,  установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

- залучати до розгляду питань, з метою  вирішення  покладених на  комісію завдань, працівників  військово-цивільної адміністрації та її структурних підрозділів, представників  громадськості, органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- одержувати від органів виконавчої влади, підприємств, установ  та  організацій,  установ банків необхідну інформацію про стан розрахунків з бюджетами суб'єктів господарювання всіх форм власності;

- одержувати від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію  про  стан  надходження  земельного податку та  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Торецьк (код згідно КОАТУУ-1411200000) та сел. Кримське (код згідно КОАТУУ-1411290001).

5. Формою роботи комісії є засідання.

Рішення про проведення засідання приймає голова комісії.

Засідання комісії  вважаєтьсяправомочним,  якщо   на   ньомуприсутня не менш як половина складу комісії.

6. Рішення  комісії  оформляються  у вигляді протоколів,  які підписуються головою комісії.

Рішення приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні;  у разі рівного  розподілу  голосів  голос голови комісії є вирішальним.

7. Організаційне забезпечення роботи комісії та контроль за виконанням прийнятих рішень чи рекомендацій покладається на заступника керівника військово-цивільної  адміністрації  Євсікова Ю.М.

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                              Ю.М.Євсіков

Положення про роботу комісії з розгляду питань щодо встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Торецька та сел. Кримське підготовленого відділом з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних відносин військово-цивільної адміністрації

Начальник  відділу                                                                                  Н.І.Тимошенко  • logo
  • ВЦА м. Торецьк
    Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

  • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
  • Тел: (06247) 4-10-33
  • Факс: (06247) 4-10-33
  • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
  •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

  • logo